fbpx

Връщане към земята: Как новите поколения подмладяват селските райони

декември 7, 2023

Проектът RURALIZATION донася свеж поглед върху спирането на упадъка на селските райони. Чрез целенасочени интервюта с млади хора от цяла Европа, проектът предлага ключови идеи за политиците, които могат да помогнат на държавите-членки да привлекат ново поколение жители в селските райони.

След индустриалната революция, наблюдаваме постоянна миграция на европейци от селските райони към градовете. Този процес не само, че не показва признаци на спиране, но се предвижда и увеличение на нивата на урбанизация до 83,7% до 2050 година. Селските региони страдат от загубата на жители, което води до по-високи нива на бедност и социален упадък.

За да се справи с този проблем, проектът RURALIZATION си поставя за цел да превърне селските райони в привлекателни и жизнеспособни за новите поколения. Неговото начало е базирано на разбирането на нуждите и амбициите на младите хора.

Координаторът на проекта Вилем Корталс Алтес обяснява: „Попитахме над 2 000 млади хора в 20 региона за тяхното мечтано бъдеще след 15 години. Попитахме ги къде искат да живеят, как искат да си изкарват прехраната, какъв е предпочитаният от тях начин на живот и т.н.

Съпоставяйки тези стремежи срещу съществуващите политики и предизвикателствата, които възпрепятстват тяхното изпълнение, този проект създаде пътна карта за привличане на млади хора в селските райони, която е реалистична, приобщаваща и постижима.

Мегатрендове и слаби сигнали

Едно от основните постижения на проекта се състои в разработването на 60 карти, представящи тенденции, които обхващат мегатрендове, влияещи на повечето от обхванатите 20 региона, тенденции (развитие) и слаби сигнали (индикации за промяна).

Реалното описване на мечтите на младите хора, чрез трендкартите, до голяма степен развенчават мита, че младото поколение не иска да живее в селските райони. „Не е вярно, че повечето млади хора мечтаят само за градски живот и въпреки че някои тенденции поставят в неравностойно положение селските райони, виждаме нови възможности, които могат да бъдат стимулирани с правилните политики и стимули“, казва Корталс Алтес.

Въпреки че може да изглежда, че мегатенденциите доминират в по-голямата картина, Корталс Алтес посочва как те не винаги отразяват пълната картина: „Много от слабите сигнали, които забелязахме, са много по-обещаващи от мегатенденциите“, обяснява той.

Политически инструменти за възстановяване на селските райони

Изследователите установяват, че се нуждаят от нови инструменти и политики за справяне с новите предизвикателства, пред които са изправени селските райони. Бяха анализирани тридесет случая, за да се идентифицират успешни практики за достъп до земя, обхващащи новодошлите в селските райони, новите участници в земеделието и тези, които наследяват земя.

Корталс Алтес и неговият екип формулират набор от 12 политически препоръки, фокусирани върху прехода на поколенията, откриването на слаби сигнали, насърчаването на агроекологията и подобряването на достъпа до земята. Местните власти също имат наръчник, посветен на тях, в който конкретно се обсъжда достъпът до земя като основен за съживяването на селските райони.

Екипът на RURALIZATION отделя значително време, за да насърчава реална промяна на местно ниво. „Всички резултати са споделени със заинтересованите страни,“ отбелязва Корталс Алтес. „Чрез сътрудничество, особено с мрежи като Access To Land, резултатите от проекта се разпространяват активно.“

Екипът на проекта стартира 10 пилотни действия, свързани с достъпа до земя и управлението на земята, като проучва как да се справи с проблеми като наследство, интензификация на земеделието, спекулации със земя, биоразнообразие и иновативни структури на собственост.

Екипът разработи обширен отворен онлайн курс, организиран от Делфтския технологичен университет в Холандия. Този курс е предназначен за специалисти по развитие на селските райони и помага на студентите да анализират тенденциите и динамиката им, както и да формулират идеи, стратегии и действия за насърчаване на развитието на районите, като се фокусира особено върху по-младите поколения.

Въпреки че консорциумът няма планове за последващ проект, отделни партньори работят по разпространение на неговата мисия. „Мрежата за достъп до земя“ и „Проектът на Университета в Голуей за ръководени от жени инициативи в селското стопанство“ са само два от добрите примери.

В заключение, подходът на проекта RURALIZATION предлага искрица надежда за обновяване на селските райони. Чрез поставянето на стремежите на младите поколения в центъра на вниманието си, този проект може да се окаже катализаторът за промяна, от която се нуждаят селските райони в Европа.

Подробности за проекта RURALIZATION

Координатор на проекта: Холандия

Участници в проекта:
Белгия
Финландия
Франция
Германия
Унгария
Ирландия
Италия
Холандия
Полша
Румъния
Испания
Великобритания


Финансиране: € 5 995 904

Принос на ЕС: € 5 995 904

Продължителност на проекта: Май 2019 – Април 2023

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

Европейската комисия изпрати на Белгийското председателство на Съвета на ЕС документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани. В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на...

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

На Съвета на земеделските министри страната ни ще предложи клауза за реципрочност в споразуменията за свободна търговия с трети страни Позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе...

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Наградата Лауреат Биофактор бе връчена на Дивата ферма Биологичното земеделие е приоритет не само за България, а и за целия Европейски съюз, каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева по време на Деня на биоземеделието 2024, оганизиран в Пловдив...