fbpx

ЗИД на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС е публикуван за обществено обсъждане

юни 10, 2024

С тези промени се цели подобряване на законодателната рамка в областта на биологичното производство и контрола върху хранителните продукти и фуражи, здравето на животните и растенията, както и продуктите за растителна защита

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз е публикуван за обществено обсъждане в срок до 10-ти юли.

Законопроектът има за цел да синхронизира Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с Регламент (ЕС) 2018/848 и Регламент (ЕС) 2017/625. С тези промени се цели подобряване на законодателната рамка в областта на биологичното производство и контрола върху хранителните продукти и фуражи, здравето на животните и растенията, както и продуктите за растителна защита.

С реализирането на настоящия законопроект се цели да бъдат постигнати следните цели, описани в мотивите към него:

 • Създаване на обща рамка за биологичното производство, за да се обхване целият процес и всички етапи от първичното производство до получаването на крайния продукт;
 • Ясно разграничаване на компетенциите и функциите на отделните органи, осъществяващи политиката и официалния контрол в биологичното производство;
 • Повишаване ефективността на официалния контрол и защита интересите на потребителите на биологични продукти;
 • Провеждането на ефективен мониторинг върху дейността на контролиращите лица в областта на биологичното производство и в областта на контрола за съответствие със спецификацията на земеделски продукти и храни със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер;
 • Осигуряване на достъп до пазара на малките и местните производители на фермерски и занаятчийски храни;
 • Осигуряване на ефективен контрол върху храните, предлагани на пазарите за търговия на дребно с фермерски и занаятчийски храни;
 • прилагане на правилата за биологично производство, етикетирането и контрола на биологични продукти и продукти произведени при преход към биологично производство;
 • правилата за преход към биологично производство и разрешаването на изключения от правилата за производство на биологични продукти;
 • прилагане на правилата за внос от трети държави на биологични продукти;
 • създаването и поддържането на електронен регистър, бази данни, системи и списъци необходими за биологичното производство;
 • правилата за определяне на лица, които имат право на достъп до информацията в електронния регистър, средствата за идентификация и нивата на достъп.
 • издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, прекратяването, спирането, отнемането или ограничаването обхвата на разрешение, както и за последващ надзор върху контролиращите лица съгласно чл. 33, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2017/625;
 • изпълнението на задълженията по чл. 23, ал. 1 на контролиращите лица, осъществяващи контрол за спазване на правилата на биологичното производство;
 • официалния контрол по чл. 25а, ал. 1, ал. 2 върху биологично произведени земеделски продукти и храни в търговската мрежа и при внос;
 • търговия от разстояние с биологични продукти;
 • етикетиране и контрол на продуктите и храните, произхождащи от заведения за обществено хранене;
 • обменът на информация между органи, имащи компетенции в областта на биологичното производство.“Подпомагане на групите на производители по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., с цел повишаване степента на организираност на земеделските производители в страната.

  Съгласно текста на Закона, министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за:

 1. прилагане на правилата за биологично производство, етикетирането и контрола на биологични продукти и продукти произведени при преход към биологично производство;
 2. правилата за преход към биологично производство и разрешаването на изключения от правилата за производство на биологични продукти;
 3. прилагане на правилата за внос от трети държави на биологични продукти;
 4. създаването и поддържането на електронен регистър, бази данни, системи и списъци необходими за биологичното производство;
 5. правилата за определяне на лица, които имат право на достъп до информацията в електронния регистър, средствата за идентификация и нивата на достъп.
 6. издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, прекратяването, спирането, отнемането или ограничаването обхвата на разрешение, както и за последващ надзор върху контролиращите лица съгласно чл. 33, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2017/625;
 7. изпълнението на задълженията по чл. 23, ал. 1 на контролиращите лица, осъществяващи контрол за спазване на правилата на биологичното производство;
 8. официалния контрол по чл. 25а, ал. 1, ал. 2 върху биологично произведени земеделски продукти и храни в търговската мрежа и при внос;
 9. търговия от разстояние с биологични продукти;
 10. етикетиране и контрол на продуктите и храните, произхождащи от заведения за обществено хранене;
 11. обменът на информация между органи, имащи компетенции в областта на биологичното производство.“
 12. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за занаятите.

  С мотивите към законопроекта и текста на проекто закона може да се запознаете ТУК.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Органична ферма в Словения изгражда оранжерии и напоителни системи за подобряване на производителността Фермата на Звонко Пукшич се намира в Североизточна Словения. Първоначално фокусиран върху свиневъдството, бизнесът се пренасочва към отглеждане и преработка на...

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Иновативен шведски проект насърчава децата, учениците и персонала на няколко детски градини и училища да отглеждат зеленчуци заедно. Идеята е на местната инициативна група "Родното място на Астрид Линдгрен" от Окръг Йоншьопинг. Целта на проекта е отглеждането на...