fbpx

Атидже Алиева-Вели: Стратегическите планове няма да са статични до края на програмния период

януари 24, 2022

Стратегическият план ще е жив организъм, който подлежи на промени промени, защото тепърва  в 14 законодателни акта ще бъдат разписани конкретните цели по държави във връзка с европейския Зелен пакт. Това каза евродепутатът Атидже Алиева-Вели по време на уебинара „Селскостопанската политика на ЕС след 2023 г.“, организиран от представтелството на Европейския парламент в България. Българският стратегически план също  няма да остане статичен до края на програмния период, а  се променя в съответствие с новите законодателни актове, които предстои да бъдат приети.

Планът за биологично производство влиза в стратегическия план

В тази връзка Комисията по земеделие в ЕП се работи по плана за биологичното производство, който на по-късен етап и трябва да бъде включен в стратегическия план за земеделие, уточни г-жа Алиева. Планът за биологичното производство включва 23 мерки и обхваща цялата верига от биологичното земеделие до крайния потребител с разнообразни интервенции. Атидже Алиева е докладчик на групата Обнови Европа по тази инициатива. Тя уточни, че в момента се работи, за да бъде подобрено предложението на Комисията. „Често дебатът е дали биологичното земеделие е най-добрият път за развитие, но се търси баланс, тъй като конвенционалното производство също ма своето място”, каза евродепутатът.

Под приоритетите на френското председателство много активно тече работата по пакета „Подготвени за цел 55” на Европейската комисия. Той има за цел да намали въглеродните емисии на ЕС с 55% до 2030 г. Европейският зелен пакт в началото звучеше като едно емоционално намерение, но вече се работи по конкретни цели с конкретни инструменти, стана ясно от думите и.

Графикът: Окончателната оценка ясна през юни

Атидже Алиева-Вели припомни, че е крайно необходимо българският стратегически план да бъде предаден. Сега сме сред 8-те страни, които не са направили това. А в същото време е много важно да има едновременна оценка на всички планове, защото целите по Европейския зелен пакт са общи. „Голяма е свободата и гъвкавостта, която на този етап имат всички държави и за да е сигурна Комисията, че всички стратегически планове ще отговарят на тези цели, оценката им трябва да се извърши едновременно”, уточни българският евродепутат. На първото заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент е изслушан и комисаря по земеделие Януш Войчеховски. Той е представил предварителен график за работата на Комисията по стратегическите планове.

Очаква се до края на март Комисията да има първа предварителна оценка на стратегическите планове и активна комуникация с държавите членки, защото на този етап промените са много и процесът на оценка на стратегическите планове ще бъде много активен и труден.

„След това до юни ЕК трябва да представи окончателната си оценка, за да може държавите да се подготвят с националното законодателство. Да се организират информационните кампании за земеделците, така че всички потенциални бенефициенти и ползватели, както и държавната администрация да бъде готова за тези промени”, каза още Атидже Алиева-Вели.

Източник: agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...