fbpx

Евродепутат: 29% от фермите в ЕС се управляват от жени

март 8, 2022

Евродепутатът Даниел Буда (PNL, EPP), заместник-председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент (AGRI), попита Европейската комисия за важността на насърчаването и подкрепата на жените в селското стопанство.

Само 4.2% от жените в земеделието са по-млади от 35 години

„Земеделският сектор е доминиран от застаряващото население, независимо дали са мъже или жени. В момента около 4,2% от жените в селското стопанство са на възраст под 35 години, а 62% са на възраст над 65 години. Тази статистика разкрива суровата истина, а именно проблемите, които има блокът на ЕС при постигането на целите за обновяване на поколения фермери“, каза Буда, който следи темата през последните години.

„В проучване на Евростат през 2016 г. около 29% от фермите в ЕС се управляват от жени, но средното за Европа не разкрива несъответствия между държавите-членки. Например в Литва и Латвия около половината ферми се управляват от жени, докато в Малта, Германия или Холандия процентът не надвишава 10%. Тази ситуация е проблем, когато целите, свързани с новото поколение фермери, не могат да бъдат постигнати“, обясни евродепутатът.

В отговора си европейският комисар по земеделието Януш Войчеховски посочва, че „Държавите-членки ще трябва да оценят положението на младите фермери и жените в селското стопанство и селските райони и да се справят с предизвикателствата в тази област, за да осигурят еднаква заетост и да увеличат броя на младите фермери“.

Равенството между половете е част от специфичните цели в регламента на ОСП

„Равенството между половете и подкрепата за младите фермери са част от специфични цели 7 и 8 на Общата селскостопанска политика – ОСП (Регламент 2021/2115, член 6, параграф 1, букви ж) и (з)) и следователно се прилага както за европейските Фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Държавите-членки ще трябва да оценят положението на младите фермери и жените в селското стопанство и селските райони и да се справят с предизвикателствата в своите стратегически планове. Въпреки че от държавите-членки не се очаква да разработват интервенции, които се фокусират изключително върху равенството между половете, се очаква те да включват равенството между половете като елемент, който трябва да се разглежда при интервенции с други основни цели. Също така е важно да се отбележи, че съгласно ОСП за 2023-2027 г. държавите-членки ще трябва да създадат партньорство, което включва съответните органи, включително тези, които отговарят за равенството между половете и борбата с дискриминацията. Държавите-членки ще включат своите партньори в изготвянето на стратегически планове за ОСП“, казва служителят на Европейската комисия.

Войчеховски припомни, че „в препоръките, адресирани до държавите-членки и в придружаващото съобщение в контекста на Европейския зелен пакт и стратегията „Фермата към потребителя“, Комисията призовава държавите-членки да обърнат особено внимание на специфичните нужди на жените в селското стопанство и в селските райони, за да се осигури равенство между половете, както и да се увеличи броят на младите фермери.“

снимка: wegate.eu

източник agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...