fbpx

Европа гарантира доставките на храни и в случай на криза

декември 14, 2021

Министрите на земеделието одобриха заключения относно план за защита на системата на ЕС за доставки на храни от бъдещи заплахи по време на срещата на министрите на Съвета на ЕС. Планът за действие при извънредни ситуации във връзка с доставката на храни и продоволствената сигурност, разработен от Комисията като част от стратегията „От фермата до трапезата“, ще помогне на ЕС да се справи с предизвикателствата, включващи екстремните метеорологични явления, здравето на растенията и животните и недостига на основни ресурси като торове, енергия и труд.

В заключенията си Съветът приветства предложения план за действие при извънредни ситуации и отчита необходимостта от гарантиране на европейската продоволствена система срещу потенциални рискове в бъдеще. Въпреки че съществуващите механизми успяха да смекчат най-тежките последици от сегашната пандемия, министрите постигнаха съгласие, че извлечените от COVID-19 поуки следва да послужат за основа на подхода на ЕС към бъдещи бедствия.

По-специално държавите членки подчертават значението на вътрешния пазар и на факта, че трансграничната мобилност на хора, стоки, услуги и капитали следва да се поддържа в случай на криза. Освен това те подкрепят създаването на постоянен механизъм за надзор на равнището на готовност на Европа при заплахи по отношение на продоволствената сигурност.

Министрите отчитат и необходимостта от укрепване и надграждане на съществуващите инструменти за справяне с проблемите на продоволствената сигурност, така че да няма припокриване, както и от зачитане на националните компетентности в съответствие с принципа на субсидиарност. Накрая, те подчертават значението на ефективната комуникация със заинтересованите страни и широката общественост за борба с дезинформацията и за поддържане на общественото доверие.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...