fbpx

Европа гарантира доставките на храни и в случай на криза

декември 14, 2021

Министрите на земеделието одобриха заключения относно план за защита на системата на ЕС за доставки на храни от бъдещи заплахи по време на срещата на министрите на Съвета на ЕС. Планът за действие при извънредни ситуации във връзка с доставката на храни и продоволствената сигурност, разработен от Комисията като част от стратегията „От фермата до трапезата“, ще помогне на ЕС да се справи с предизвикателствата, включващи екстремните метеорологични явления, здравето на растенията и животните и недостига на основни ресурси като торове, енергия и труд.

В заключенията си Съветът приветства предложения план за действие при извънредни ситуации и отчита необходимостта от гарантиране на европейската продоволствена система срещу потенциални рискове в бъдеще. Въпреки че съществуващите механизми успяха да смекчат най-тежките последици от сегашната пандемия, министрите постигнаха съгласие, че извлечените от COVID-19 поуки следва да послужат за основа на подхода на ЕС към бъдещи бедствия.

По-специално държавите членки подчертават значението на вътрешния пазар и на факта, че трансграничната мобилност на хора, стоки, услуги и капитали следва да се поддържа в случай на криза. Освен това те подкрепят създаването на постоянен механизъм за надзор на равнището на готовност на Европа при заплахи по отношение на продоволствената сигурност.

Министрите отчитат и необходимостта от укрепване и надграждане на съществуващите инструменти за справяне с проблемите на продоволствената сигурност, така че да няма припокриване, както и от зачитане на националните компетентности в съответствие с принципа на субсидиарност. Накрая, те подчертават значението на ефективната комуникация със заинтересованите страни и широката общественост за борба с дезинформацията и за поддържане на общественото доверие.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...