fbpx

ЕК одобри 11-то изменение на ПРСР 2014-2020

ноември 29, 2021

Чрез него е осигурена финансовата сигурност на земеделските стопани и другите бенефициенти през 2021 и 2022 г

Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България за 11-то изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, става ясно от публикуваното Решение за изпълнение на Комисията С (2021)8541 от 19.11.2021 г за одобрение на 11-тата нотификация по ПРСР 2014-2020.

В Решението си ЕК пояснява, че с Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета бе удължена продължителността на програмния период 2014-2020 до 31 декември 2022 г и на държавите членки бе предоставена възможността да финансират своите удължени Програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 г и 2022 г. Поради това Програмите за развитие на селските райони трябваше да бъдат изменени.

Изменението и допълнението на ПРСР у нас бе гласувано на 19.02.2021 г от Комитета за наблюдение и се даде мандат на Управляващия орган да ги договори с ЕК. На 11.03.2021 г България представи в ЕК искане за одобряване на 11-то изменение на ПРСР 2014-2020. С Решението ЕК одобри изменението на ПРСР 2014-2020 в окончателната му версия, изпратена на Комитета на 4.11.2021 г.

Разходите, станали допустими в резултат на изменението на ПРСРС 2014-2020, са допустими от 11.03.2021 г. В резултат на добавянето на средства за преходния период към удължената ПРСР 2014-2020, и прехвърлянето на средства между мерки и подмерки, общият публичен принос на ПРСР 2014-2020 се увеличава с 900 170 048 евро публични средства (от 2 895 255 368 до 3 795 425 417 евро публични средства), като стойността на приноса на ЕЗФРСР се увеличи съответно със 762 327 809 евро (от 2 366 716 966 евро до 3 129 044 775 евро).

С одобреното 11-то изменение на ПРСР 2014-2020 е осигурена финансовата сигурност на земеделските стопани и другите бенефициенти през 2021 и 2022 г между двата програмни периода.

 

Източник: ruralnet.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...