fbpx

ЕК одобри 11-то изменение на ПРСР 2014-2020

ноември 29, 2021

Чрез него е осигурена финансовата сигурност на земеделските стопани и другите бенефициенти през 2021 и 2022 г

Европейската комисия (ЕК) одобри предложението на България за 11-то изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, става ясно от публикуваното Решение за изпълнение на Комисията С (2021)8541 от 19.11.2021 г за одобрение на 11-тата нотификация по ПРСР 2014-2020.

В Решението си ЕК пояснява, че с Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета бе удължена продължителността на програмния период 2014-2020 до 31 декември 2022 г и на държавите членки бе предоставена възможността да финансират своите удължени Програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 г и 2022 г. Поради това Програмите за развитие на селските райони трябваше да бъдат изменени.

Изменението и допълнението на ПРСР у нас бе гласувано на 19.02.2021 г от Комитета за наблюдение и се даде мандат на Управляващия орган да ги договори с ЕК. На 11.03.2021 г България представи в ЕК искане за одобряване на 11-то изменение на ПРСР 2014-2020. С Решението ЕК одобри изменението на ПРСР 2014-2020 в окончателната му версия, изпратена на Комитета на 4.11.2021 г.

Разходите, станали допустими в резултат на изменението на ПРСРС 2014-2020, са допустими от 11.03.2021 г. В резултат на добавянето на средства за преходния период към удължената ПРСР 2014-2020, и прехвърлянето на средства между мерки и подмерки, общият публичен принос на ПРСР 2014-2020 се увеличава с 900 170 048 евро публични средства (от 2 895 255 368 до 3 795 425 417 евро публични средства), като стойността на приноса на ЕЗФРСР се увеличи съответно със 762 327 809 евро (от 2 366 716 966 евро до 3 129 044 775 евро).

С одобреното 11-то изменение на ПРСР 2014-2020 е осигурена финансовата сигурност на земеделските стопани и другите бенефициенти през 2021 и 2022 г между двата програмни периода.

 

Източник: ruralnet.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Европейската комисия започва създаването на Обсерватория за агрохранителната верига

Европейската комисия започва създаването на Обсерватория за агрохранителната верига

Европейската комисия (ЕК) отправи покана за представяне на кандидатури за създаване на Обсерватория за агрохранителната верига на ЕС (AFCO), която ще разглежда производствените разходи, маржовете и търговските практики. Създаването на обсерваторията беше обявено в...

Be Organic! ви кани на съботен фермерски пазар в Делта Планет мол Варна

Be Organic! ви кани на съботен фермерски пазар в Делта Планет мол Варна

Националната кампания CAP Green Zone: Be Organic! и Вкусът на Добруджа ви канят на Фермерски занаятчийски пазар в гр. Варна на 13.04.2024 г. от 12:00 ч. в търговския център – Делта Планет мол Варна, ниво 2, където фермерите ще изложат продукцията си директно от своите...

Онлайн конференция, посветена на биологичното земеделие, ще се проведе на 18 април

Онлайн конференция, посветена на биологичното земеделие, ще се проведе на 18 април

Участниците в дискусията ще обсъдят устойчивостта на органичното земеделие Разширяването на биологичното земеделие и земеделските земи в ЕС е в основата на инициативите на Европейския зелен пакт. Органичното земеделие използва естествени вещества и процеси за...