fbpx

ЕК търси път за намаляване загубата на опрашители заради продоволствената сигурност

март 21, 2022

Комисията си поставя 3 основни цели

Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация относно преразглеждането на Инициативата за опрашители на ЕС, рамката на ЕС за справяне с намаляването на дивите опрашители. Преразглеждането ще допринесе за усилията на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. за поставяне на биоразнообразието в Европа на път за възстановяване до 2030 г. Консултацията е отворена за обратна връзка до 9 юни 2022 г.

Според комисарят по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичюс повече от 75% от световните видове хранителни култури разчитат на опрашване от насекомите. Опрашителите са жизненоважни за глобалната продоволствена сигурност, която е под особено напрежение. Трябва да продължим да разглеждаме причините за опасния спад на дивите опрашители и да действаме спешно, за да го спрем, допълни още тя.

Инициативата за опрашителите на Ес си поставя няколко основни цели, сред които подобряване на знанията по проблема;справяне с причините за намаляване на опрашителите и ангажиране на обществото като цяло и насърчаване на сътрудничеството.

За да насочи ЕС към правилния път към постигането на тези цели, инициативата очерта 10 действия и 31 поддействия.

Действията подкрепят интегрирания подход към проблема и по-ефективното използване на съществуващите инструменти и политики. Това основно се фокусира върху по-доброто интегриране на целите за опазване на опрашителите в различни секторни политики на ЕС, като например:

политики в областта на околната среда и здравето (по-специално директивите за птиците и местообитанията и законодателството на ЕС относно пестицидите);

общата селскостопанска политика;

политика на сближаване;

политика за научни изследвания и иновации.

През май 2021 г. Комисията публикува доклад за напредъка в прилагането на Инициативата на ЕС за опрашителите. Докладът заключава, че като цяло инициативата остава валиден политически инструмент, който позволява на ЕС, държавите-членки и заинтересованите страни да се справят с намаляването на опрашителите. Въпреки това остават значителни предизвикателства при справянето с двигателите на упадъка.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Copa&Cogeca: Изключенията от условията на ОСП са навременно решение за фермерите, трябват още инструменти и стимули

Copa&Cogeca: Изключенията от условията на ОСП са навременно решение за фермерите, трябват още инструменти и стимули

Copa&Cogeca приветстват предложението на Комисията за предоставяне на изключения от правилата на обуславянето на ОСП, но трябва да постави под въпрос действителния им принос за смекчаване на дефицитите и прекъсванията, причинени от войната в Украйна. Времето,...

Равносметката: Достигнахме до 500 хиляди потребители, които се интересуват как ОСП помага на българските фермери да произвеждат качествена и чиста храна

Равносметката: Достигнахме до 500 хиляди потребители, които се интересуват как ОСП помага на българските фермери да произвеждат качествена и чиста храна

Какво е постигнатото през годината Последното събитие по проекта CAP GREEN ZONE се проведе в Бургас на 23 юли. В рамките на събитието под надслов „Открий фермерските продукти в твоя магазин – град Бургас“ бяха представени подбрани продукти на фермерска от мандра...

ЕК предлага временни изключения при сеитбооборота до 2023 г заради продоволствената сигурност

ЕК предлага временни изключения при сеитбооборота до 2023 г заради продоволствената сигурност

Дерогацията обаче няма да се отнася до фуражните култури, като царевица и соя Европейската комисия (ЕК) предлага временна краткосрочна дерогация от правилата относно ротацията на културите и поддържането на непродуктивни особености върху обработваемите земи след...