fbpx

ЕК търси път за намаляване загубата на опрашители заради продоволствената сигурност

март 21, 2022

Комисията си поставя 3 основни цели

Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация относно преразглеждането на Инициативата за опрашители на ЕС, рамката на ЕС за справяне с намаляването на дивите опрашители. Преразглеждането ще допринесе за усилията на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. за поставяне на биоразнообразието в Европа на път за възстановяване до 2030 г. Консултацията е отворена за обратна връзка до 9 юни 2022 г.

Според комисарят по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичюс повече от 75% от световните видове хранителни култури разчитат на опрашване от насекомите. Опрашителите са жизненоважни за глобалната продоволствена сигурност, която е под особено напрежение. Трябва да продължим да разглеждаме причините за опасния спад на дивите опрашители и да действаме спешно, за да го спрем, допълни още тя.

Инициативата за опрашителите на Ес си поставя няколко основни цели, сред които подобряване на знанията по проблема;справяне с причините за намаляване на опрашителите и ангажиране на обществото като цяло и насърчаване на сътрудничеството.

За да насочи ЕС към правилния път към постигането на тези цели, инициативата очерта 10 действия и 31 поддействия.

Действията подкрепят интегрирания подход към проблема и по-ефективното използване на съществуващите инструменти и политики. Това основно се фокусира върху по-доброто интегриране на целите за опазване на опрашителите в различни секторни политики на ЕС, като например:

политики в областта на околната среда и здравето (по-специално директивите за птиците и местообитанията и законодателството на ЕС относно пестицидите);

общата селскостопанска политика;

политика на сближаване;

политика за научни изследвания и иновации.

През май 2021 г. Комисията публикува доклад за напредъка в прилагането на Инициативата на ЕС за опрашителите. Докладът заключава, че като цяло инициативата остава валиден политически инструмент, който позволява на ЕС, държавите-членки и заинтересованите страни да се справят с намаляването на опрашителите. Въпреки това остават значителни предизвикателства при справянето с двигателите на упадъка.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

Европейската комисия изпрати на Белгийското председателство на Съвета на ЕС документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани. В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на...

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

На Съвета на земеделските министри страната ни ще предложи клауза за реципрочност в споразуменията за свободна търговия с трети страни Позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе...

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Наградата Лауреат Биофактор бе връчена на Дивата ферма Биологичното земеделие е приоритет не само за България, а и за целия Европейски съюз, каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева по време на Деня на биоземеделието 2024, оганизиран в Пловдив...