fbpx

ЕК търси път към намаляване на разхищаването на продукти и храни

май 26, 2022

Комисията събира мнения за преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците

Европейската комисията започна обществена консултация относно преразглеждането на  Рамковата директива за отпадъците , включително определянето на цели на ЕС за намаляване на хранителните отпадъци. Преразглеждането има за цел да подобри цялостния екологичен резултат от управлението на отпадъците в съответствие с йерархията на отпадъците на „намаляване-повторна употреба-рециклиране“ и прилагането на принципа „замърсителят плаща“. Комисарят по околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкевичюс коментира, че „за да постигнем кръговата икономика и целите за неутралност на климата на Европейския зелен пакт, трябва да положим по-големи усилия, за да избегнем генерирането на отпадъци на първо място и да направим нашия сектор за управление на отпадъците по-ефективен. Това е, което искаме да направим с тази ревизия и работим, за да поставим за първи път цели за намаляване на хранителните отпадъци. Очаквам с нетърпение вашите възгледи за това как да направите продуктите по-полезни и по-малко разточителни в края на живота им.”

„Предизвикателствата, поставени пред нашия климат и биоразнообразие, пандемията COVID-19 и продължаващите конфликти правят прехода към устойчиви и устойчиви хранителни системи, които защитават както хората, така и планетата, още по-важен. Хранителните отпадъци са един от най-големите източници на неефективност в нашите хранителни системи. Трябва да засилим усилията си за ограничаване на подобни отпадъци. Чрез въвеждането на правно обвързващи цели за намаляване на разхищаването на храни, ние възнамеряваме да намалим отпечатъка на хранителните системи върху околната среда и да ускорим напредъка на ЕС към нашия глобален ангажимент за намаляване наполовина на хранителните отпадъци до 2030 г. Преразглеждането ще се съсредоточи върху следните области на политиката: предотвратяване (включително намаляване на разхищаването на храни), разделно събиране, отработени масла и текстил и прилагане на йерархията на отпадъците и принципа замърсителят плаща“, коментира пък комисарят по здравеопазване и безопасност на храните Стела  Кириакидес.

Общественото допитване ще даде представа за текущата работа по оценката на въздействието, която ще придружава предложението на Комисията. ЕК приканва всички заинтересовани страни да изразят становища.

Консултацията е отворена до 16 август 2022 г.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...