fbpx

Залагат нови инструменти за развитие на биосектора

ноември 18, 2022

Променят наредбата за сертифициране на търговци на непакетирана биопродукция

На ново отношение и нов подход за утвърждаване дейността на биологичните производители и разширяване на нейния обхват разчитат от земеделското министерство, стана ясно по време на първото заседание на Консултативния съвет по  биологично производство. „Търсим инструменти за създаване на оптимални възможности за възходящ тренд на развитие на сектора“, заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на заседанието.

На срещата бе представена информация за извършените годишни надзорни проверки на лицата получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз през 2022 г. В рамките на заседанието бяха разгледани и подадени заявления за промяна на данни и извършване на корекции в  регистъра на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата за биологично производство.

Участниците в Съвета бяха запознати с начина за въвеждане на информация в Електронния регистър и оторизирането на плащания на бенефициери по Мярка 11 Биологично производство. Обсъден бе етапът на приемане на Национален план за развитие на биологичното производство 2030 г. Коментирани бяха и текстове по проект за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2018г., свързани със сертифициране на търговци, предлагащи непакетирана биопродукция.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...