fbpx

Изпълнение на селскостопанската реформа на ЕС: какво очаква Европейската комисия

април 14, 2022

Европейската комисия наскоро публикува своите съобщения относно прилагането на селскостопанската реформа в страните от ЕС. 

В началото на април повечето страни от ЕС получиха нотификации от Брюксел, така наречените „писма за наблюдение“. В тях Европейската комисия представя множество предложения за подобряване на националното прилагане на реформата в селското стопанство .

Докато Австрия вече работи по коментарите от ЕК относно планираното прилагане на селскостопанската реформа, германските фермери все още трябва да почакат Брюксел да направи конкретно изявление. В Берлин също цари мълчание, коментират немските медии.

Какви са очакваните подобрения?

Както може да се чуе от Австрия, Франция и Италия, Европейската комисия критикува предимно конкретни цели за намаляване на употребата на пестициди и торове, както и антибиотиците, както е предвидено в предложенията за Зелената сделка.

Говорейки пред Комисията по земеделие на ЕС, комисарят по земеделието Януш Войчеховски каза, че страните членки трябва да обмислят въздействието на руската инвазия в Украйна в своите стратегически планове. Европейската комисия препоръчва укрепване и разширяване на инструментите за управление на риска. Освен това държавите трябва да положат повече усилия за намаляване на зависимостта от вносни суровини като гориво, торове и фуражи.Войчеховски, празници, Agrozona.bg

Какво не харесва Брюксел в стратегическия план на Франция?

Според изявлението за Министерството на земеделието в Париж, основните критики към френския план са свързани с липсата на амбиция и показатели за резултати по отношение на преминаването към по-устойчиви производствени модели. Според оценката на Комисията „екологичният преход“ може да бъде приложен само частично. Според тях екорегулациите, както и агроекологичните и климатични мерки за опазване на водите и биоразнообразието не са достатъчно взискателни.

В Първия стълб критиката се съсредоточава върху разпоредбите за сеитбообращението. Подкрепата за зоните от Натура 2000 също е недостатъчна за властите в Брюксел. Според Комисията Франция трябва да разшири мерките за намаляване на употребата на пестициди и торове, за подобряване на хуманното отношение към животните и за намаляване на емисиите на парникови газове.

Как френските асоциации оценяват писмото на Комисията?

Първият заместник-председател на Френската фермерска конфедерация (FNSEA) Арно Русо обясни, че трябва да се прави разлика между регулаторни забележки, на които трябва да се обърне най-голямо внимание, и политически забележки, които трябва да се отхвърлят по преценка на правителство. В никакъв случай не трябва да се възобновяват политическите дискусии, подчерта Русо.

Платформата за асоцииране „За друга ОСП“ („Pour une autre PAC“) междувременно оцени изявлението като „жълт картон“ за Париж.

Какво не харесва на Комисията в плановете на Италия?

Според Комисията италианските цели под формата на показатели за резултати често не са количествено определени, което не позволява адекватна оценка на програмата. Според Комисията финансовата информация трябва да бъде уточнена и допълнена. Главата за развитие на селските райони трябва да бъде допълнена с дейностите и намеренията на регионите и автономните области.

Служителите на ЕС се оплакват от слабости в директните плащания. В изявлението от 40 страници правителството в Рим е призовано да предприеме решителни стъпки към конвергенцията на субсидиите. Както е известно, все още има големи разлики в плоyните премии в Италия. С цел опазване на околната среда, биоразнообразието и климата, Комисията смята, че някои решения, свързани с засилените условия, трябва да бъдат преразгледани.

Комисията също така вижда необходимост от подобрение в областта на опазването на околната среда в италианските екорегулации (еко-схеми). Органите на ЕС се оплакват от логически грешки тук, поради което призовават за преразглеждане на мерките, определени за първия и втория стълб на ОСП. Наред с други неща, има и призиви за по-високи финансови средства за програмата LEADER и по-строги мерки за подобряване на хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антибиотици в животновъдството.

Къде шведите и финландците имат слабости?

Според изявлението на Брюксел шведските планове за опазване на биоразнообразието и намаляване на емисиите от животновъдството не отговарят на изискванията на Комисията.

Според властите в Брюксел прилагането на новата ОСП във Финландия не е по-взискателно, отколкото в момента по отношение на екологичните проблеми. Представителите на Брюксел призовават за подобрения, особено в опазването на торфените блата, качеството на водата и биоразнообразието. Финландците също трябва да се борят по-решително със замърсяването на водите, според докладите на ЕС. Двете скандинавски страни също са помолени да обяснят как оправдават изключенията си от премиите за преразпределение.

източник: agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Поддържането на здравето на почвата е приоритет в управлението на тази органична ферма, която отглежда широк спектър от култури, продава стоката си директно на потребителите, преработва продуктите си и дори захранва собствения си ресторант „Zrno eko imanje“ е ферма в...

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева участва в двудневна работна среща на ръководителите на Стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП) на държавите членки в ЕС в гр. Намюр, Белгия. По време на събитието, организирано от...