fbpx

Пет практики работят в услуга на въглеродното земеделие

април 8, 2022

Министрите на земеделието приеха заключения за намаляване на въглеродния отпечатък в селското и горското стопанство

Министрите на земеделието приеха заключения относно въглеродното земеделие, въз основа на съобщението на Европейската комисия за „устойчиви въглеродни цикли“, които се отнасят до селското и горското стопанство, и целящи да насърчат селскостопанските практики, които помагат за улавянето на въглерод от атмосферата и съхраняването му в почвата или биомасата по устойчив начин. Тези практики могат да включват, от страна на земеделието, засаждане на жив плет или дървета, отглеждане на бобови култури, използване на междинни култури и покривни култури, практикуване на консервационно земеделие и поддържане на торфища, а от страна на горското стопанство, залесяване и повторно залесяване.

В заключенията се уточнява какво очаква Съветът от рамката за сертифициране за отстраняване на въглерод, за която ще последва законодателно предложение в края на тази година, за да се гарантира, че се придава икономическа стойност на практиките, които увеличават отстраняването и съхранението на въглерод, въз основа на научно доказано измерване изисквания.

В заключенията си Съветът приветства съобщението и призна ключовата роля, която земеделието и горското стопанство могат да играят в борбата срещу изменението на климата чрез усвояване на въглерод от атмосферата. Министрите също така признаха важността на предоставянето на финансова подкрепа, която предлага достатъчен стимул за земеделските стопани и горските стопани наред с Общата селскостопанска политика, както от публични, така и от частни ресурси, за да ги насърчи да приемат тези благоприятни за климата практики. Освен това те подкрепиха плана на Комисията за създаване на експертна група от представители на земеделието и горското стопанство, счита, че тази група ще бъде в добра позиция да оцени и вземе предвид съществуващите схеми за сертифициране на въглерод и да сподели примери за най-добри практики от целия ЕС, и прикани Комисията да работи с групата, за да разгледа разширяването на сертифицирането, така че да включва намаляване на парниковите газове, особено метан и азотен оксид.

Държавите-членки също така подчертаха, че основната цел на селското стопанство на ЕС, както е посочено в договорите, е да гарантира продоволствена сигурност и че тази цел не трябва да бъде компрометирана. Накрая, заключенията подчертават важността на отчитането на регионалните особености и избягването на всяка ненужна административна тежест при създаването на рамката за сертифициране, която трябва да бъде възможно най-проста и прозрачна.

Съгласно Европейския зелен договор една от целите, договорени в законодателството на ЕС за климата, е да се намалят емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г., така че да се постигне неутралност на климата на ниво ЕС до 2050 г. Премахване на въглерод (т.е. премахване на CO 2 от атмосферата и неговото съхранение чрез различни средства, например чрез дървета и растения, както и защита на богатите на въглерод почви) може да играе решаваща роля за постигане на неутралност на климата. Съобщението на Комисията относно устойчивите въглеродни цикли, прието на 15 декември 2021 г. като част от пакета Fit for 55, има за цел да подпомогне разработването на устойчиви решения за отстраняване на въглерода. Той също така представлява първа стъпка към рамка за сертифициране за отстраняване на въглерод, която ще бъде предмет на законодателно предложение.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Добрият пример: От градината на баба и дядо до собствен производствен цех

Добрият пример: От градината на баба и дядо до собствен производствен цех

Или как Одринка Дукатинова съживи производството ябълков сок в Перник Земеделието е не само професия, но и начин на живот. Особено за тези, които са израснали на село и са били възпитани в любов към природата и земята. От първите стъпки в земеделието, вдъхновени от...

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Органична ферма в Словения изгражда оранжерии и напоителни системи за подобряване на производителността Фермата на Звонко Пукшич се намира в Североизточна Словения. Първоначално фокусиран върху свиневъдството, бизнесът се пренасочва към отглеждане и преработка на...

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Иновативен шведски проект насърчава децата, учениците и персонала на няколко детски градини и училища да отглеждат зеленчуци заедно. Идеята е на местната инициативна група "Родното място на Астрид Линдгрен" от Окръг Йоншьопинг. Целта на проекта е отглеждането на...