fbpx

Почти двоен ръст на компаниите, включили се в Кодекса на отговорния бизнес в сектор „Храни“

юли 7, 2022

Кодексът е доброволна инициатива, която цели устойчивото производство на храни

От стартирането на работа Кодекса на ЕС за отговорно поведение в бизнеса и маркетингови практики в областта на храните, ключов елемент от стратегията „От фермата до трапезата“ вече измина една година.

Този Кодекс за поведение е съществена част от усилията на ЕС за повишаване на наличността и достъпността на здравословния и устойчив избор на храни, които допринасят за намаляване на цялостния ни отпечатък върху околната среда. През изминалата година броят на подписалите лица, които се ангажират да ускорят приноса си за устойчив преход съгласно Кодекса за поведение, нарасна от 65 на 124 днес, включително големите европейски и международни търговци на хранително-вкусовата промишленост.

Според Франс Тимерманс ЕС се нуждае от устойчиви хранителни системи, за да нахраним нарастващото население на планета, която бързо губи пространството и капацитета за това. „Производството и потреблението на храни е една от основните причини за кризи в областта на климата и биологичното разнообразие. Затова насърчавам всички дружества да се придържат към Кодекса за поведение. Бързото увеличаване на броя на подписалите го лица показва, че секторът все повече осъзнава, че устойчивото производство на храни е единственият начин за постигането на това.“

Стела Кириакидес, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, заяви: „Само за една година броят на сдруженията и предприятията, ангажирани с ускоряването на работата им, за да допринесат за устойчив преход съгласно кодекса ни за поведение, почти се е удвоил. Съгласно стратегията „Ферма към вилица“ ние сме решени да използваме по най-добрия избор потенциала на Кодекса за стимулиране на колективните действия. Има спешна нужда да действаме сега, за нашата природа и климат.“

Кодексът е доброволна инициатива, която насърчава участниците в „хранителната верига“ (производители, сектори на търговията на едро, търговията на дребно, кетъринга и хотелиерството) да подобрят и съобщят своите резултати от устойчивостта на доброволна основа. Подписалите се ангажираха, наред с другото, да насърчават здравословните и устойчиви диети, да подобряват ефективното използване на ресурсите.

Компаниите ще насърчават здравословните и устойчиви диети, ще подобряват ефективността на ресурсите в собствените си операции, ще благоприятстват устойчивите вериги на доставки и ежегодно ще докладват за тези ангажименти. Тези ангажименти варират от намаляване на емисиите на парникови газове по веригата за създаване на стойност до намаляване на съдържанието на захар в продуктите. Въз основа на тези доклади Комисията започна проучване за картографиране на ангажиментите на дружествата и областите, които те обхващат, с цел по-добро визуализиране на усилията, положени от хранително-вкусовата промишленост и където тя е по пътя към устойчивост.

Констатациите от проучването за картографиране на докладите от 2021 г. ще бъдат достъпни в края на тази година.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Copa&Cogeca: Изключенията от условията на ОСП са навременно решение за фермерите, трябват още инструменти и стимули

Copa&Cogeca: Изключенията от условията на ОСП са навременно решение за фермерите, трябват още инструменти и стимули

Copa&Cogeca приветстват предложението на Комисията за предоставяне на изключения от правилата на обуславянето на ОСП, но трябва да постави под въпрос действителния им принос за смекчаване на дефицитите и прекъсванията, причинени от войната в Украйна. Времето,...

Равносметката: Достигнахме до 500 хиляди потребители, които се интересуват как ОСП помага на българските фермери да произвеждат качествена и чиста храна

Равносметката: Достигнахме до 500 хиляди потребители, които се интересуват как ОСП помага на българските фермери да произвеждат качествена и чиста храна

Какво е постигнатото през годината Последното събитие по проекта CAP GREEN ZONE се проведе в Бургас на 23 юли. В рамките на събитието под надслов „Открий фермерските продукти в твоя магазин – град Бургас“ бяха представени подбрани продукти на фермерска от мандра...

ЕК предлага временни изключения при сеитбооборота до 2023 г заради продоволствената сигурност

ЕК предлага временни изключения при сеитбооборота до 2023 г заради продоволствената сигурност

Дерогацията обаче няма да се отнася до фуражните култури, като царевица и соя Европейската комисия (ЕК) предлага временна краткосрочна дерогация от правилата относно ротацията на културите и поддържането на непродуктивни особености върху обработваемите земи след...