fbpx

По-висок бюджет по интервенцията за хуманно отношение и значително увеличение на стартовата помощ за млади фермери, предвиждат промени в Стратегическия план

септември 30, 2023

Вижте още какви промени са подготвени по интервенциите от Стратегическия план за 2023-2027 г.

Всички предложени промени в Стратегическия план са в посока повишаване на българското производство и срещу всяко число имаме аргументи. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев пред парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите. В комисията беше представен  проект за преразпределение на средствата, предвидени за интервенции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 – 2027 г. Изработването на проекта бе възложено с решение на Народното събрание.

Увеличен бюджет по екосхемите с най-голям интерес

След анализ на Кампания 2023 са актуализирани интервенциите по директните плащания, като по екосхемите с най-голям заявен интерес от страна на земеделските производители – за насърчаване на зеленото торене и за намаляване на използването на пестициди, са увеличени бюджетите и допустимите за подпомагане площи.

При обвързаното с производството подпомагане на доходите по решение на Комитета за наблюдение се премахва модулираният размер на подпомагането в сектор „Говедовъдство“ с цел стимулиране на производството на мляко и месо, увеличаване на ефективността и модернизацията, и кооперирането на малките ферми.

В сектор „Плодове и зеленчуци“ остава изискването за удостоверяване от агроном за плододаване на трайните насаждения, заявени за подпомагане по интервенцията.

Изравняване на поддомагането за сливи и десертно грозде

Подпомагането на сливи и десертно грозде е изравнено с останалите култури в рамките на интервенцията, въвежда се модулиран размер на подпомагането за обвързаното с производството подпомагане на плодове. Подпомагането на производството на картофи се обособява в две направления: за нишесте и за производство на  семена.

При обвързаното с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство са диференцирани ставките и добивите за отопляеми и неотопляеми оранжерии.

По предложение на Управляващия орган са актуализирани част от интервенциите, съфинансирани от ЕЗФРСР в направление поети задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението, хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност.

Актуализирани са и част от интервенциите за развитие на селските райони в направление инвестиции в производство и преработка с цел да се повиши конкурентоспособността и ефективността на предприятията.

Увеличава се бюджетът на интервенцията за хуманно отношение към животните. За първи път се въвежда подпомагане за нови фермери, тепърва навлизащи в сектор „Земеделие“.

Значително се увеличава стартовата помощ за млади фермери с цел навлизане на млади хора в земеделието и стимулирането им да останат да работят в сектора.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...