fbpx

По-висок бюджет по интервенцията за хуманно отношение и значително увеличение на стартовата помощ за млади фермери, предвиждат промени в Стратегическия план

септември 30, 2023

Вижте още какви промени са подготвени по интервенциите от Стратегическия план за 2023-2027 г.

Всички предложени промени в Стратегическия план са в посока повишаване на българското производство и срещу всяко число имаме аргументи. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев пред парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите. В комисията беше представен  проект за преразпределение на средствата, предвидени за интервенции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 – 2027 г. Изработването на проекта бе възложено с решение на Народното събрание.

Увеличен бюджет по екосхемите с най-голям интерес

След анализ на Кампания 2023 са актуализирани интервенциите по директните плащания, като по екосхемите с най-голям заявен интерес от страна на земеделските производители – за насърчаване на зеленото торене и за намаляване на използването на пестициди, са увеличени бюджетите и допустимите за подпомагане площи.

При обвързаното с производството подпомагане на доходите по решение на Комитета за наблюдение се премахва модулираният размер на подпомагането в сектор „Говедовъдство“ с цел стимулиране на производството на мляко и месо, увеличаване на ефективността и модернизацията, и кооперирането на малките ферми.

В сектор „Плодове и зеленчуци“ остава изискването за удостоверяване от агроном за плододаване на трайните насаждения, заявени за подпомагане по интервенцията.

Изравняване на поддомагането за сливи и десертно грозде

Подпомагането на сливи и десертно грозде е изравнено с останалите култури в рамките на интервенцията, въвежда се модулиран размер на подпомагането за обвързаното с производството подпомагане на плодове. Подпомагането на производството на картофи се обособява в две направления: за нишесте и за производство на  семена.

При обвързаното с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство са диференцирани ставките и добивите за отопляеми и неотопляеми оранжерии.

По предложение на Управляващия орган са актуализирани част от интервенциите, съфинансирани от ЕЗФРСР в направление поети задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението, хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност.

Актуализирани са и част от интервенциите за развитие на селските райони в направление инвестиции в производство и преработка с цел да се повиши конкурентоспособността и ефективността на предприятията.

Увеличава се бюджетът на интервенцията за хуманно отношение към животните. За първи път се въвежда подпомагане за нови фермери, тепърва навлизащи в сектор „Земеделие“.

Значително се увеличава стартовата помощ за млади фермери с цел навлизане на млади хора в земеделието и стимулирането им да останат да работят в сектора.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ОСП: Устойчивостта е основна цел на стопаните през новия програмен период

ЕК публикува доклад относно приложението на ОСП през 2023-2027 г. Европейската комисия публикува доклад относно приложението на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. В документа се потвърждава важната роля на стратегическите планове по ОСП за...

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Броени дни до края на кампанията на МЗХ „Призвание: БиоЛогичен!“

Инициативата за популяризиране на биопроизводството обхвана 56 населени места До 5 декември продължава информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“, напомнят от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Кампанията стартира на 7 ноември 2023 г...

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

АГРОПОЛИТИКИ: Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика

Защо био? Био-то е кауза, био-то е здраве, био-то е политика. Информационна кампания за популяризирането му с цел привличане на нови биопроизводители провежда МЗХ. Какви са амбициите на аграрното ведомство и можем ли да обърнем негативните тенденции за спад в броя на...