fbpx

Прогноза: По-малко месо и мляко на трапезата на европейците до 2031 г.

декември 24, 2021

През следващото десетилетие пазарите на месо и млечни продукти ще бъдат повлияни от стремежите за постигане на устойчивост, обществените и здравните проблеми, както по отношение на производството, така и по отношение на потреблението. Това показват прогнозите от доклада за  перспективите в селското стопанство на Европейския съюз за 2021-31 г.

Търсенето на селскостопански продукти след Covid-19 започва да се възстановява след облекчаването на мерките и кампаниите за ваксинация, които напредват в целия ЕС. Все още обаче съществува риск от бъдещи вълни на заразяване. Освен това на глобално ниво инфлацията се повишава поради мерките за финансова подкрепа след пандемията и нарастването на цените на енергията и цената на суровините.

Производството на зърнени култури тръгва надолу

Спадът с 2,8% на площта на зърнени култури в ЕС в сравнение с 2021 г., съчетан с намаляване на добива, може да доведе до намаляване на производството на зърнени култури. Очаква се производството да спадне до 276 милиона тона през 2031 г. (-2,5% спрямо 2021 г.).
По отношение на потреблението се предвижда използването от страна на ЕС да намалее с 2,7%, достигайки 254,8 милиона тона, дължащо се на спад в използването на фуражи. Що се отнася до търговията, се очаква ЕС да остане конкурентоспособен, но ще се сблъска със силна конкуренция, водеща до намаляване на пазарните дялове.

Очаква се сериозен ръст за протеиновите култури

По отношение на протеиновите култури се предвижда специалните площи да се увеличат с 19% през прогнозния период. Тъй като тези култури продължават да привличат интерес благодарение на своите агрономически ползи и пазарни перспективи, се предвижда добивите да се увеличат с 14% до 2031 г. Очаква се производството да нарасне значително с 33% до 5,2 милиона тона през 2031 г. Потреблението в ЕС също ще нарасне през 2021 г. -31, за да достигне 5,6 милиона тона през 2031 г., което е с 14% повече в сравнение с 2021 г.

Маслодайните култури достигат върха си през 2027 г.

Що се отнася до маслодайните култури, се очаква до 2031 г. площите да запазят относително същите нива както през 2021 г. или около 10,7 милиона ха. Те ще достигнат своя връх в средата на прогнозния период, но след това ще започнат да намаляват поради по-ниското търсене на фуражи и масла.  Производството в ЕС трябва да достигне най-високото си ниво през 2027 г. от 32,1 милиона тона, а след това също се предвижда да намалее до 31,2 милиона тона до 2031 г.

Консумация на захар ще намалява постепенно

Очаква се общата площ на захарното цвекло в ЕС да се установи на почти 1,5 милиона ха през 2031 г. Що се отнася до производството на захар в ЕС, то ще нараства бавно, от средно 15,5 милиона тона през 2019-2021 г. до 16 милиона тона през 2031 г. Очаква се обаче потреблението на захар да намалява с 0,5% годишно до 15,9 милиона тона. Тази промяна е свързана главно с преминаването на потребителите към по-здравословни диети.

Биологичното мляко ще постига повече успехи

През периода производството на мляко в ЕС ще осигури устойчиви решения за млекопроизводителите, климата и обществото. Фермерите ще могат да се възползват от прилагането на стратегии за устойчиво хранене и по-добро управление на стадата, което ще доведе до ефективно управлявани разходи и операции.

Предвижда се ръстът на производството на мляко в ЕС да се забави до 0,5% годишно, достигайки около 162 милиона тона до 2031 г.
Очаква се производството на биологично мляко да расте, осигурявайки икономически стойности с по-високи цени, ползи за околната среда, както и по-добро хуманно отношение към животните. Биологичното мляко в ЕС, което представлява 3,5% от млякото в ЕС през 2019 г., може да достигне 8% през 2031 г.
Очаква се още ЕС да остане най-големият доставчик на млечни продукти през 2031 г., представляващ 30% от световната търговия с млечни продукти. Ръстът при двамата най-големи конкуренти на ЕС също ще бъде умерен, при Нова Зеландия с 0,2% годишно, и САЩ – 1%.

Европейците ще слагат все по-малко млечни продукти на трапезата

Пресните млечни продукти биха могли да се възползват от нарастващия износ, който се очаква да достигне 1,8 милиона тона през 2031 г. Потреблението в ЕС ще продължи да намалява с по-бавни темпове, с -0,2% в сравнение с -0,5% през 2021 г., благодарение на повишения интерес към диференцирани продукти (напр. органични). В резултат на това производството в ЕС може да остане стабилно със сравнително висока средна стойност за периода 2019-2021 г. от 38,5 милиона тона.

По-ефективно и екологично производство на месо

Очаква се стремежът към устойчивост, заедно с екологични, икономически и обществени цели, да играе все по-важна роля за пазарите на месо в ЕС, както за производителите, така и за потребителите.

Модернизацията, иновативните технологии и промените в земеделските практики ще доведат до по-ефективно и по-екологично производство на месо. Въпреки това инвестициите, необходими за това, остават предизвикателство. Освен това опасенията за околната среда и изменението на климата ще доведат до това потребителите да обърнат допълнително внимание на производствения процес и произхода на продуктите. Като цяло се очаква потреблението на месо на глава от населението в ЕС да спадне от 69,8 кг през 2018 г. на 67 кг до 2031 г.

Европейското стадо крави ще се свие през следващите 10 г.

С общото стадо крави, което се очаква да намалее със 7% (спад от 2,1 милиона глави), се очаква брутното производство на говеждо месо в ЕС да спадне с 0,6 милиона тона (-8%) през прогнозния период. По отношение на потреблението в ЕС, то ще продължи тенденцията си на спад между 2021 и 2031 г. като стигне от 10,6 кг до 9,7 кг на глава от населението.

Свиневъдният сектор е белязан от несигурност

Несигурността, особено тази, свързана с африканската чума по свинете, важи с пълна сила за свиневъдния сектор. Китай трябва да се възстанови напълно до 2026 г., което ще окаже огромно въздействие върху износа на свинско месо от ЕС. Освен това промените в предпочитанията на потребителите в ЕС по отношение на диетите, околната среда и обществените нагласи ще се отразят негативно на потреблението на свинско месо в ЕС, което се очаква да намалява с 0,5% годишно, от 32,5 кг през 2021 г. до 31 кг на глава от населението през 2031 г. Производството в ЕС също се очаква да намалява с 0,8% годишно през прогнозния период, като достигне 21,5 милиона тона през 2031 г.

Заради натискът на международните пазари все повече български свиневъди се оплакват от лоши условия за бизнеса. Най-често те продават месото на цени под себестойност, затова и голяма част от стопаните търсят алтернативни начини за спасение заради високите цени на фуражите и електроенергията. Някои фермери предприеха свиване на стадата, други пък организираха директна доставка на месо до клиента.

Забавен ръст в потреблението на бяло месо, ръст за овчето

За птицевъдния сектор растежът при потреблението в ЕС може да се забави от 2% годишно, отчетени през периода 2011-2021 г. до 0,6% през 2021-2031 г., което ще доведе до увеличение от 23,5 кг на глава от населението през 2021 г. до 24,8 кг през 2031 г. Очаква се производството в ЕС да продължи да нараства с 0,4% годишно, достигайки 14 милиона тона през 2031 г.

Очаква се производството на овче месо в ЕС да се увеличава леко с 0,3% годишно през 2021-2031 г., до 660 000 тона през 2031 г. Този ръст ще бъде подкрепен от обвързано с производството подпомагане на доходите, малко световно предлагане и подобряване на цените от производители. Очаква се потреблението на овче месо на глава от населението в ЕС да нарасне леко до 2031 г. и да достигне 1,4 кг на глава от населението.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...