fbpx

Стартира информационна кампания за социалната условност в земеделието

септември 25, 2023

От НССЗ ще посетят 27 града, за да запознаят стопаните с новите задължения

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) стартира от днес информационна кампания на национално ниво по разясняване на условията за полагане на труд, включващи и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно българското законодателство. Тези условия едновременно представляват и т. нар. „социална условност“, която се явява като едно от изискванията за получаване на пълния размер на подпомагането от интервенции под формата на директни плащания или годишни плащания по интервенции в областта на селските райони относно агроекологията, климата и биологичното земеделие (съгласно чл. 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115) от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР 2023-2027).

Кампанията се провежда в изпълнение на чл. 56 от Закона за подпомагане на земеделските производители, съгласно който НССЗ се задължава да предоставя консултации на бенефициентите по Общата селскостопанска политика (ОСП), относно правилата, които трябва да спазват при прилагане на предварителните условия в социалната сфера, свързани с трудовата заетост и здравословните и безопасните условия на труд. Изискванията в сферата на социалната условност се прилагат на равнище земеделско стопанство и засягат всички работещи в него. Проверките за спазване на изискванията със санкции ще започнат от 1 януари 2025 г., до тогава правилата за социалната условност в България ще се прилагат, но без санкции.

В рамките на инициативата всички териториални областни офиси (ТОО) на НССЗ в страната ще организират и проведат по едно събитие  от 25 септември до 5 ноември 2023 г. Графикът на събитията може да видите по-долу, а при интерес от страна на земеделските стопани, допълнителна информация ще бъде предоставяна и на място – в ТОО на НССЗ.

Кампанията се провежда съвместно с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, чиито експерти от териториалните дирекции по време на срещите ще отговарят на въпроси зададени им от земеделските стопани.

 

График за провеждане на съвместните информационно-обучителни събития

 

№      ТОО  Планирана дата    Начален час          Място на провеждане

1        Благоевград 5.10.2023 г. 10:30 ч.        гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, зала на МИГ Сандански

2        Бургас         18.10.2023 г.         10:00 ч.        в сградата на Областна управа – Бургас

3        Варна 10.11.2023 г.         9:00 ч.         гр. Варна, хотел „Аква“, ул. „Девня“ 12-А,

4        Велико Търново    31.10.2023 г.         10:00 ч.        гр. Велико Търново, Областна дирекция „Земеделие“, бул. „Никола Габровски“ № 71

5        Видин         12.10.2023 г.         10:00 ч.        гр. Видин, сграда на ОДЗ Виден (Растителна защита), ул. „Рибарска“ № 12, ет.1

6        Враца 06.10.2023 г.         10:00 ч.        гр. Враца, зала на Регионално управление на образованиетона, ул.”Софроний Врачански” № 6

7        Габрово       20.10.2023 г.         10:30 ч.        гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 1, зала на Габровска търговско-промишлена палата

8        Добрич        05.10.2023 г.         10:00 ч.        В офиса на ТОО Добрич, пл. Свобода № 5, ет. 8.

9        Кърджали    01.11.2023 г.         10:00 ч.        гр. Кърджали, сграда на НТС, ул. „Булаир“ 35, зала 207

10      Кюстендил  24.10.2023 г.         10:30 ч.        гр. Кюстендил, Дом на науката и техниката, ул. „Македония“ № 2, зала на ет. 2

11      Ловеч 17.10.2023 г.         13:00 ч.        гр. Ловеч, сграда на Областна администрация – Ловеч, ул. „Търговска“ № 43, зала № 101

12      Монтана      06.10.2023 г.         10:00 ч.        гр. Монтана, зала на ДФ „Земеделие“, бул. „Трети март“ 74, ет. 6

13      Пазарджик  26.09.2023 г.         10:00 ч.        гр. Пазарджик, Зала на НТС, ул. „Цар Шишман“ № 2 (намира се в съседство с Областен информационен център)

14      Перник        12.10.2023 г.         11:00 ч.        гр. Перник, зала на НТС, площад „Кракра Пернишки“ 1

15      Плевен        18.10.2023 г.         10:00 ч.        гр. Плевен, зала на ТОО Плевен, ул. „Васил Левски“ 1, ет. 3, ст. 312

16      Пловдив      18.10.2023 г.         10:00 ч.        гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122, ет. 1 – Водна палата (офис на ТОО Пловдив, НССЗ)

17      Разград        01.11.2023 г.         10:00 ч.        гр. Разград, в залата на ТОО-Разград, ул. „Дондуков“ № 3 (сграда на Областно пътно управление), ет. 3, офис 34

18      Русе   19.10.2023 г.         10:00 ч.        гр. Русе, зала на Областна администрация Русе, пл. „Свобода“ № 6

19      Силистра     5.10.2023 г. 9:30 ч.         гр. Силистра, зала на ТОО Силистра, ул. „Хр.Смирненски“ № 2, ет.2

20      Сливен        19.10.2023 г.         10:00 ч.        гр. Сливен, зала на Военен клуб, бул. „Цар Освободител“ № 5 (бивш ДНА)

21      Смолян        предстои

22      София         11.10.2023 г.         13:00 ч.        гр. Своге, в Народно читалище „Градище – 1907“, ул. „Цар Симеон“ № 29

23      Стара Загора         04.10.2023 г.         10:00 ч.        гр. Стара Загора, хотел Сити, бул. „Патриарх Евтимий“ № 23

24      Търговище  05.10.2023 г.         13:00 ч.        гр. Търговище, сграда на НТС, ул. „Славейков“ № 4

25      Хасково       19.10.2023 г.         10:00 ч.        гр. Хасково, сграда на НТС, бул. „Сан Стефоно“ № 3

26      Шумен        31.10.2023 г.         10:00 ч.        гр. Шумен, офис на ТОО – Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 99, ет. 1

27      Ямбол         24.10.2023 г.         10:30 ч.        гр. Ямбол, зала Областен информационен център – Ямбол, ул. „Търговска“ № 34

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Европейската комисия започва създаването на Обсерватория за агрохранителната верига

Европейската комисия започва създаването на Обсерватория за агрохранителната верига

Европейската комисия (ЕК) отправи покана за представяне на кандидатури за създаване на Обсерватория за агрохранителната верига на ЕС (AFCO), която ще разглежда производствените разходи, маржовете и търговските практики. Създаването на обсерваторията беше обявено в...

Be Organic! ви кани на съботен фермерски пазар в Делта Планет мол Варна

Be Organic! ви кани на съботен фермерски пазар в Делта Планет мол Варна

Националната кампания CAP Green Zone: Be Organic! и Вкусът на Добруджа ви канят на Фермерски занаятчийски пазар в гр. Варна на 13.04.2024 г. от 12:00 ч. в търговския център – Делта Планет мол Варна, ниво 2, където фермерите ще изложат продукцията си директно от своите...

Онлайн конференция, посветена на биологичното земеделие, ще се проведе на 18 април

Онлайн конференция, посветена на биологичното земеделие, ще се проведе на 18 април

Участниците в дискусията ще обсъдят устойчивостта на органичното земеделие Разширяването на биологичното земеделие и земеделските земи в ЕС е в основата на инициативите на Европейския зелен пакт. Органичното земеделие използва естествени вещества и процеси за...