fbpx

Съветът на ЕС прие ОСП 2023-2027, до 1 януари се чакат Националните стратегически планове

декември 3, 2021

На свое заседание Европейският съвет официално прие Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. Новото законодателство създава условия за по-справедлива, по-екологична и основана в по-голяма степен на качеството на изпълнението ОСП, която има за цел да гарантира устойчиво бъдеще за европейските земеделски стопани, да предоставя по-целенасочена подкрепа на по-малките стопанства и да позволява по-голяма гъвкавост на държавите членки при адаптирането на мерките към местните условия.

Основна характеристика на новата политика е въвеждането на стратегически планове на равнище държави членки, които дават възможност на националните правителства да адаптират разпоредбите на ОСП спрямо нуждите на своите земеделски общности в сътрудничество с местните органи и съответните заинтересовани страни. Тази политика е и най-амбициозната досега по отношение на околната среда, като една четвърт от директните плащания са запазени за практиките на екологосъобразното земеделие. Освен това тя е първата ОСП, която включва социално измерение, насочено към гарантиране на подходящи условия на заетост за селскостопанските работници.

Трите регламента, които съставляват пакета за реформа на ОСП, ще бъдат подписани от Съвета и от Парламента и публикувани в Официален вестник. Държавите членки трябва да представят своите проекти за стратегически планове до 1 януари 2022 г., след което Комисията ще започне процеса на оценяване на тези планове и предоставяне на обратна информация. Новата ОСП ще влезе в сила от 2023 г. и ще се прилага до 2027 г.

Новата ОСП бе приета от Европейския парламент на 23 ноември т.г. и предвижда по-целенасочени директни плащания и интервенции за развитие на селските райони, като и двете са предмет на стратегическо планиране; нова екологосъобразна архитектура въз основа на екологични условия, които трябва да бъдат изпълнени от земеделските стопани, и допълнителни доброволни мерки в рамките на двата стълба; основан на качеството на изпълнението подход (нов модел за осъществяване на ОСП), при който държавите членки ще трябва да докладват ежегодно за своите постижения.

Снимка: https://www.consilium.europa.eu/

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Европейската комисия започва създаването на Обсерватория за агрохранителната верига

Европейската комисия започва създаването на Обсерватория за агрохранителната верига

Европейската комисия (ЕК) отправи покана за представяне на кандидатури за създаване на Обсерватория за агрохранителната верига на ЕС (AFCO), която ще разглежда производствените разходи, маржовете и търговските практики. Създаването на обсерваторията беше обявено в...

Be Organic! ви кани на съботен фермерски пазар в Делта Планет мол Варна

Be Organic! ви кани на съботен фермерски пазар в Делта Планет мол Варна

Националната кампания CAP Green Zone: Be Organic! и Вкусът на Добруджа ви канят на Фермерски занаятчийски пазар в гр. Варна на 13.04.2024 г. от 12:00 ч. в търговския център – Делта Планет мол Варна, ниво 2, където фермерите ще изложат продукцията си директно от своите...

Онлайн конференция, посветена на биологичното земеделие, ще се проведе на 18 април

Онлайн конференция, посветена на биологичното земеделие, ще се проведе на 18 април

Участниците в дискусията ще обсъдят устойчивостта на органичното земеделие Разширяването на биологичното земеделие и земеделските земи в ЕС е в основата на инициативите на Европейския зелен пакт. Органичното земеделие използва естествени вещества и процеси за...