fbpx

Цех за преработка на орехи ще се оборудва по европроект

август 20, 2023
Фирмата „БЕРК-22” ООД от Заветското село Прелез подписа договор за изпълнение на проект „Машини и оборудване на цех за преработка на орехи” по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност е 52 104 лева, като 50% от сумата е безвъзмездна финансова помощ, а останалата половина – собствено участие от страна на бенефициента.

Обект на инвестицията са машини и оборудване за преработка на орехи:  машини за почистване на мезокарп на орехи и за чупене на орехи без нужда от калибриране, сушилня за орехи тип контейнер, селекционна маса с PVC лента и машина за отстраняване на кухи и повредени орехи.

Със закупуването на изброените машини общата производителност на новосъздадения цех на семейната фирма за преработка на орехи ще е средно 10 тона зелени орехи годишно. С изпълнението на инвестицията е заложено и откриването на сезонни работни места.

Периодът за изпълнение на проектните дейности е до средата на 2025-та година.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...