fbpx

369 проекта по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ преминават към следващ етап на оценка

ноември 7, 2023

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 485 проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.).

Проектните предложения са подадени чрез ИСУН 2020 по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, която стартира на 1 ноември 2022 г. със срок на прием 31 януари 2023 г.

От подадени общо 485 проекта е извършена оценка за административното съответствие и допустимост на 460 проекта, като 25 проектни предложения са оттеглени от кандидатите. На следващ етап – техническа и финансова оценка, преминават 369 проекта, а недопуснати са 91 проекта.

На интернет страницата на ДФЗ-РА са публикувани Списък с допуснатите кандидати по подмярка 6.1 и Списък с недопуснатите проекти по подмярка 6.1.

Припомняме, че общият бюджет за приема по подмярка 6.1 е в размер на 15 500 000 млн. евро, а субсидията за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Кандидатите, чиито проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, отпадат при първия етап на оценка, ще получат уведомителни писма от ДФЗ-РА през ИСУН 2020. В едноседмичен срок след получаването им, бенефициерите могат да подадат своите възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА също чрез ИСУН 2020.

След приключване на процедурата по обжалване, допустимите проектни предложения ще преминат на последващ етап на обработка. Техническата и финансова оценка ще бъде извършена само на проектните предложения, които са преминали успешно оценката за административно съответствие и допустимост. След приключване на етап техническа и финансова оценка кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, ще бъдат поканени за подписване на административни договори.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...