fbpx

До средата на декември изпращаме промените на Стратегическия план в ЕК

ноември 23, 2023

Вижте най-последните новости, които бяха представени пред депутати в Комисията по земеделие в Парламента

Представители от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) представиха пред ресорната парламентарна комисия промените в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, текущото състояние на изпълнението му и план за изпращането му в Европейската комисия. По време на заседанието стана известно, че Стратегическият план е входиран в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), като от МЗХ се надяват до края на седмицата да изчистят техните забележки, след което да бъде изпратен към Съвета за координация на средства на ЕС, да мине на Министерски съвет и да бъде изпратен към Еврокомисията до средата на декември.

До момента 21 държави членки са си изпратили промените в Стратегическите си планове, Европейската комисия е одобрила 10, посочиха представителите на земеделското министерство.

След като на предходно заседание на комисията бяха представени измененията на Стратегическия план, Аделина Стоянова, директор на дирекция “Директни плащания” в Министерство на земеделието и храните, и този път разказа синтезирано за последните промени по плана. “Разликата се състои в това, че пуснахме писмена съгласувателна процедура във връзка с отмяна на решението на комитета по наблюдение за отпадане на модулираната ставка в сектора на говедовъдството, за което получихме подкрепа, така че в окончателния вариант на Стратегическия план се запазва модулирания размер на подпомагането по отношение на сектор “Говедовъдство”, обясни Стоянова.

Конкретно по интервенциите, най-много коментари имаше в частта зелена архитектура, екосхеми и директни плащания. По екосхемата за биологично разнообразие и селскостопански животни са прецизирани текстовете за описание на ангажиментите, увеличена е максималната стойност за планираната единична сума, завишена е ставката с близо 200 евро, плащането е на хектар.

В екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура са прецизирани текстовете, като са отразени препоръките от доклада за екологична оценка, извършена е актуализация на стойността на индикативните хектари на база на решението на комисията по земеделие за значително намаляване на площите по тази интервенция и прехвърляне на бюджет към останалите интервенции.

По екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, насърчаване на зелено торене и органично наторяване има актуализирани стойности по отношение на индикаторите, дефиниране на междинни и покривни култури като отделни практики, прецизиране на съдържанието на органични подобрители на почвата, актуализиране на стойността на индикативните хектари, които ще се подпомагат, както и е увеличен бюджетът.

По екосхемата за намаляване използването на пестициди предложените промени са в посока преформулиране на екологичната практика с цел по-висок екологичен ефект, както и прилагане на полезни биологични агенти, актуализирани са стойностите за индикативните хектари и е увеличен бюджетът.

По екосхемата за екологично поддържане на трайните насаждения са преформулирани биологичните практики, като целта е постигане на по-висок екологичен ефект и дефиниране на повече възможни практики, които фермерите да могат да изберат като естественото затревяване на междуредията. Увеличени са ставките и бюджетът.

По екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи са променени и актуализирани максималните единични суми, които са увеличени.

По екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горските екосистеми са намалени площите и бюджетът.

По екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури са добавени като допустими като четвърта култура трайните насаждения, актуализирани са индикативните хектари и бюджетът, съобщава БТА.

По отношение на интервенцията за обвързано с производството подпомагане са прецизирани изискуемите количества за реализация, като за млечни крави става от 2000 на 2100 кг, за млечни крави включени в развъдни програми – за биологични от 2000 на 2100 кг, за останалите от 4000 на 4200 кг.

При месодайните крави също има завишаване на реализацията на продукция – от 0,3 на 0,5 говеда. Въведено е възрастово ограничение – между 5 и 30 месеца, и говедата трябва да са родени в стопанството. По отношение на месодайните крави, включени в развъдни програми, има завишено изискване за реализация на продукция от 0,4 на 0,5 говеда.

При кравите от застрашени от изчезване породи има завишено изискване за реализация от 2000 на 2100 кг на млечна крава и от 0,25 на 0,4 говеда.

При обвързаното подпомагане за биволи също е завишено изискването – от 400 на 420 кг от животно.

За овце и кози от застрашени от изчезване породи завишено количество за реализация от 35 на 40 кг мляко за овца-майка и 60 кг от коза, както и от 0,2 на 0,25 животни за клане, търговия. Въвежда се и възрастово ограничение – до 12 месеца.

При плодове и зеленчуци се предвижда обединяване на всички плодове в една група, въведена е модулирана ставка, като по-високо подпомагане за първите 30 ха ще получават производителите на плодове и зеленчуци в съотношение на ставката 1,5:1, както до момента. Предвижда се корекция на площите и увеличение на нивото на подкрепа за 2024 г. в размер на 3 процента.

По отношение на плодовите насаждения до настъпването им в плододаване са актуализирани индикативните площи.

В сектора на зеленчуците интервенцията за домати, краставици, корнишони и патладжан се предвижда увеличение на нивото на подкрепата в размер на около 15 процента.

Картофите за нишесте са отделени в самостоятелна интервенция. За картофите има още една изцяло нова интервенция, която е за картофи за семена.

Оранжерийното производство е разделено на отопляеми и неотопляеми оранжерии, има увеличение на планираните площи.

Всички бюджети са увеличени за сметка на планинската схема, за която има минимален интерес.

В интервенцията за подпомагането на младите земеделски стопани е прецизирано условието за възраст.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Поддържането на здравето на почвата е приоритет в управлението на тази органична ферма, която отглежда широк спектър от култури, продава стоката си директно на потребителите, преработва продуктите си и дори захранва собствения си ресторант „Zrno eko imanje“ е ферма в...

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева участва в двудневна работна среща на ръководителите на Стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП) на държавите членки в ЕС в гр. Намюр, Белгия. По време на събитието, организирано от...