fbpx

ЕК увеличава тавана по de minimis от 25 на 37 хиляди евро

юни 12, 2024

Обществена консултация по промяна на Регламента за de minimis тече до 21-ви юли 2024 г.

Европейската комисия стартира обществена консултация за целенасочени изменения на правилата в „Регламент de minimis за селското стопанство  “. Преразглеждането включва увеличаване на тавана по помощта. Документът е публикуван за обществено обсъждане в срок от 7-ми юни до 21-ви юли 2024 г.

След последното преразглеждане на регламента през 2019 г. държавите членки понастоящем могат да предоставят подкрепа на селскостопанския сектор до 20 000 евро на бенефициент за период от три фискални години без предварително уведомление за одобрение от Комисията. Ако държава членка има централен регистър на национално ниво за регистриране на минимална помощ, се прилага по-висок таван от 25 000 евро за период от три фискални години. Освен тези тавани за бенефициент, всяка държава-членка на ЕС има максимална национална сума за такава подкрепа (така наречената „национална горна граница“), за да се избегне всяко потенциално нарушаване на конкуренцията.

Срокът на действие на Регламента de minimis за селското стопанство изтича на 31 декември 2027 г. Сегашното му преразглеждане обаче ще позволи той да бъде удължен до 2032 г.

С оглед на нарастващия инфлационен натиск върху селскостопанския сектор и високите цени на суровините, Комисията започна целенасочено преразглеждане на Регламента de minimis за селскостопански продукти на 2 май 2024 г.

Сега ЕК търси обратна връзка относно ранното преразглеждане на Регламента de minimis за селското стопанство .

Проектът за изменения включва следните промени:

  • Увеличаването на максималния таван по de minimis за компания за 3 години, от 25 000 € до 37 000 €, за да се отчете инфлацията.
  • Корекцията на “национални горни граници“, които се изчисляват въз основа на стойността на селскостопанската продукция. Настоящите правила вземат предвид референтния период 2012-2017 г. Този референтен период ще бъде разширен до 2012-2023 г.. Това ще позволи да се вземе предвид увеличената стойност на селскостопанската продукция, особено през последните години. По този начин ще се увеличи националната горна граница във всички държави-членки.
  • Максималният размер на помощта ще бъде изчислен за период от три години вместо за три фискални години
  • Въвеждане на задължителен централен регистър на помощта de minimis на национално или европейско ниво. Целта е повишаване на прозрачността и намаляване на административната тежест върху земеделските стопани.

Чрез увеличаване на максималния таван de minimis, предложените изменения ще разширят възможностите на държавите-членки да предоставят подкрепа на земеделските производители по по-прост, по-бърз, по-директен и ефективен начин, тъй като не е необходимо да се уведомява такава подкрепа нито одобрен от Комисията.

Комисията възнамерява да приеме измененията на Регламента de minimis за селското стопанство възможно най-скоро.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Органична ферма в Словения изгражда оранжерии и напоителни системи за подобряване на производителността Фермата на Звонко Пукшич се намира в Североизточна Словения. Първоначално фокусиран върху свиневъдството, бизнесът се пренасочва към отглеждане и преработка на...

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Иновативен шведски проект насърчава децата, учениците и персонала на няколко детски градини и училища да отглеждат зеленчуци заедно. Идеята е на местната инициативна група "Родното място на Астрид Линдгрен" от Окръг Йоншьопинг. Целта на проекта е отглеждането на...