fbpx

Европа пита: Има ли нелоялни търговски практики по веригата на доставки в земеделието и храните?

декември 12, 2023

ЕК провежда проучване до 15 март 2024 г.

Четвърто годишно проучване за ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти – до 15.03.2024 г.

На 17 април 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики (НТП) в отношенията между предприятия във веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти. От държавите членки на ЕС се изискваше да транспонират директивата в националната си правна рамка до 1 май 2021 г. и да я приложат шест месеца по-късно. За да оцени ефективността на мерките, предприети от страните членки в контекста на настоящата директива, Комисията провежда годишни проучвания.

Тези проучвания се осъществяват от Съвместния изследователски център и Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, провеждат се във всички държави членки и са насочени към доставчици, обхванати от директивата, на различните етапи от веригата за доставка на селскостопански продукти и храни.

Първите три проучвания се проведоха през 2021 г., 2022 г. и 2023 г., а резултатите от тях могат да се видят онлайн на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/index.html .

През декември 2023 г. Европейската комисия стартира 4-то проучване относно нелоялните търговски практики (НТП), за да оцени ефективността на мерките, прилагани от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) 2019/633 в отношенията между предприятия в рамките на веригата за доставка на селскостопански и хранителни продукти. Анкетата ще бъде отворена до 15 март 2024 г. и достъпна чрез следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4th_UTP_survey.

След прекратяване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат публикувани тук: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP_4/.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

ЕК предлага мерки за намаляване на административната тежест за земеделските стопани

Европейската комисия изпрати на Белгийското председателство на Съвета на ЕС документ, в който се очертават първите възможни действия за намаляване на административната тежест върху земеделските стопани. В документа, който ще бъде обсъден с държавите членки на...

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

България настоява за по-лесна процедура по промяна на Стратегическия план

На Съвета на земеделските министри страната ни ще предложи клауза за реципрочност в споразуменията за свободна търговия с трети страни Позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе...

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Заместник-министър Таня Георгиева: Биоземеделието е приоритет за България и за целия ЕС

Наградата Лауреат Биофактор бе връчена на Дивата ферма Биологичното земеделие е приоритет не само за България, а и за целия Европейски съюз, каза заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева по време на Деня на биоземеделието 2024, оганизиран в Пловдив...