fbpx

Европейската комисия започва създаването на Обсерватория за агрохранителната верига

април 12, 2024

Европейската комисия (ЕК) отправи покана за представяне на кандидатури за създаване на Обсерватория за агрохранителната верига на ЕС (AFCO), която ще разглежда производствените разходи, маржовете и търговските практики. Създаването на обсерваторията беше обявено в средата на март като една от мерките за укрепване на позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на храни и доверието между всички участници във веригата, пише Еврокомисията на интернет страницата си.

Целта е да се повиши прозрачността на цените, структурата на разходите и разпределението на маржове и добавена стойност във веригата за доставки, като същевременно се спазват правилата за поверителност и конкуренция. Изграждането на доверие между всички заинтересовани страни и публичните органи е от съществено значение, за да се гарантира, че всички участници получават справедливо възнаграждение за своя принос и работа в агрохранителната верига.

Обсерваторията ще събере до 80 членове, представляващи националните органи, които отговарят за селското стопанство, рибарството и аквакултурите или веригата за доставки на храни, както и организации, представляващи заинтересованите страни, действащи на различни етапи от веригата – от земеделски стопани, доставчици на суровини, хранително-вкусовата промишленост, търговци, до транспорт, логистика, търговия на дребно и потребители.

В средносрочен план се очаква, че работата на Обсерваторията ще позволи разработването на методологии за оценка и мониторинг на структурата на разходите и разпределението на маржовете и добавената стойност по веригата за доставка на храни. Съществуващият портал за данни за селскостопански храни ще бъде разширен, за да публикува нови подходящи показатели, достъпни за всички онлайн. Това може да включва данни за разходите и маржовете на различните етапи от хранителната верига. Тази нова обсерватория ще допълни работата на съществуващите обсерватории на пазара в областта на селското стопанство и рибарството.

Членовете също така ще обменят информация относно търговските практики, влияещи положително или отрицателно върху гладкото функциониране на веригата за доставки. Може също да се споделят казуси за определени продукти или сектори.

Поканата за кандидатстване е отворена до 13 май. Организациите, които кандидатстват, трябва да бъдат регистрирани в Регистъра за прозрачност, за да бъдат назначени. Очаква се Обсерваторията да проведе първото си ЕК. Обсерваторията ще заседава най-малко два пъти годишно в пленарна зала, като при необходимост ще бъдат организирани и допълнителни специални срещи по конкретни теми. В съответствие с принципите за прозрачност, всички съответни документи (включително дневния ред и протоколите) ще бъдат публикувани в Регистъра на експертните групи. Обсерваторията се създава за първоначален срок от пет години, с възможност за подновяване.

Контекст

Укрепването на позицията на земеделските производители във веригата за доставки на храни е една от основните цели на Общата селскостопанска политика (ОСП). Вече има няколко въведени мерки на ниво ЕС за гарантиране на повече справедливост и защита на земеделските стопани от нелоялни търговски практики. Въпреки че степента на доверие и сътрудничество между участниците във веригата се увеличава, пълното прилагане на наличните инструменти на политиката отнема време и трябва да се направи повече.

Ето защо през март Комисията представи на Съвета и Европейския парламент няколко варианта за действия, които могат да бъдат предприети в краткосрочен и средносрочен план. Предложението за създаване на Обсерватория за производствените разходи, маржовете и търговските практики беше горещо приветствано от министрите на земеделието на заседанието на Съвета от 26 март 2024 г. Държавните ръководители също призоваха ЕК да продължи работата за укрепване на позицията на земеделските производители във веригата за доставки на храни на последното заседание на Европейския съвет.

Източник: bta.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Януш Войчеховски: Необходимо е изравняване на плащанията за страните в ЕС

Поради намаляване на хората, занимаващи се със земеделие, през следващия период, след 2028 г., да се въведат социални плащания за смесените ферми с растениевъдство  и животновъдство, предложи европейският комисар по въпросите на земеделието “Европейският съюз преодоля...

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

ЕС разхлабва правилата за земеделски субсидии в опит да облекчи натиска върху фермерите

Одобрени са нови правила за Общата селскостопанска политика Миналата седмица държавите членки на ЕС одобриха нови правила за Общата селскостопанска политика на блока, които позволяват на фермерите да кандидатстват за субсидии, макар и при спазване на строги екологични...