fbpx

Интервенция за нови земеделски стопани ще стартира през тази година

март 27, 2024

Вижте какви са изискванията за участие и размерът на помощта по тази интервенция

В края на миналата година предложихме на Европейската комисия една изцяло нова интервенция за България, което е е включена в първото изменение на стратегическия план в частта развитие на селските райони. Това е една от интервенциите, по които планираме да стартират първите приеми, заяви Владислав Цветанов, началник отдел “Инвестиционна и стартова подкрепа за бизнеса” към МЗХ по време на Десетата национална среща на земеделските производители, която се проведе на 20 и 21 март в Казанлък.

Интервенцията за нови земеделски стопани е насочена към лица на възръст от 41 до 65 години. Помощта по интервенцията възлиза на до 30 хиляди евро е, които се получават на две плащания. Важно е да се отбележи, че е заложен и елемент за инвестиции.  Това означава, че земеделските стопани, които който участват по интервенция, за да получат своето второ плащане, трябва да направят инвестиция в размер  на 50% от размера на полученото първо плащане.

“Това е нещо ново като изискване, което до момента не сме прилагали, а искахме само увеличение на стопанството”, поясни Цветанов.

Минимума за влизане там е 4000 СПО на стопанството. Изискване към бенефициера ще бъде за периода на изпълнение на проекта той да придобие някакви професионални умения или компетентност в областта на селското стопанство, ако няма такива в началото.

Времето за изпълнение на проектите е до 36 месеца

“Тези стопанства са изключително чувствителни по отношение на административната тежест от гледна точка проверки, разглеждане на заявленията, искания за плащане и т.н. Това са малки стопанства, които няма средства, които да отделят за административен капацитет, така че имаме опит в децентрализацията на този тип подпомагане, тоест те да бъдат работени от службите на Държавен фонд Земеделие по места в областните дирекции на Фонд Земеделие”, допълни още той.

“За този тип подпомагане отново ще предложим възможност за  безплатни съветнически услуги за разработването на проекти от страна на Национална служба за съвети и земеделието като начало, а  в последствие предполагам и от други консултантски организации. Това е наистина е една изключителна възможност за тези земеделски стопани”, заключи Цветанов.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

Променят дефиницията за “активен фермер” за Кампания 2024

264 земеделски стопани няма да получат плащания по Кампания 2023, заради казуса “активен фермер” Това, което договорихме с ЕК по отношение на дефиницията за” активен фермер”, са промените, свързани с начина, по който се изчислява процентното съотношение между...