fbpx

Как иновациите помагат за възраждане на старите традиции в земеделието

март 30, 2024

Специална фермерска мрежа, създадена в Унгария, има за цел да свърже отново фермери, мелничари и пекари с изследователи, за да възстанови исторически прекъснати местни вериги за доставки. Мрежата, наречена Farmer-Miller-Baker се съсредоточава върху занаятчийски хлебни изделия, произведени със смляно на камък брашно от селскостопански и наследствени зърнени култури, подход, който е уникален в контекста на унгарските традиции. Мрежата дава приоритет на обмена на знания и опит между участниците във веригата за доставки, за да се даде възможност за сътрудничество и повишаване на качеството, количеството и предвидимостта на местните суровини за занаятчийски печива в Унгария.  

От създаването си през 2018 г. мрежата се ръководи от предоставянето на здравословна храна на потребителите. С развитието на групата обаче се появява и друга важна споделена ценност: грижа за цялата верига на стойността. Това означава специално отношение и прозрачност относно произхода на използваните суровини. И докато органичното и устойчиво производство е от съществено значение за някои членове на мрежата, други акцентират по-малко върху този фактор.

Мрежата представлява свободна, неформална група от участници във веригата за доставки. Тя съществува без официална структура на управление и има добре установени процедури за вземане на решения. Доверието и личните връзки играят ключова роля в сътрудничеството. 

С кого работи мрежата Farmer-Miller-Baker?

Основните инициатори на мрежата са занаятчийски пекари с подкрепата на изследователски институт. Неговите основни членове включват 10 фермера, 7 мелничари и близо 25 пекари. 

Членовете на мрежата са разпръснати из цялата страна. Сътрудничеството на местно ниво е предизвикателство, особено предвид малкия брой производители, ангажирани във веригата на доставки. Независимо от това, включването на нови производители и други участници позволява на повече играчи да навлязат на пазара. Тъй като търсенето надвишава предлагането, фермерите са в изключително добра позиция да определят справедливи цени за своята продукция. 

Освен генерираните икономически ползи, друг ключов двигател на сътрудничеството е обмяната на знания и опит между различните участници. Подобно сътрудничество позволява на членовете да разберат взаимно нуждите, дилемите и перспективите на всеки тип участници във веригата на доставки и свързаните с тях работни фази. Подобни обмени позволяват на фермерите да разберат по-добре какво прави брашното добро от гледна точка на занаятчийски пекар. И обратно, пекарите са придобили представа защо фермерите могат да изберат да отглеждат определени сортове зърнени култури. 

Мрежата също така се възползва от сътрудничеството с изследователски институти – някои, от които са специализирани в агрономията, а други в социалните науки – чрез предоставяне на финансова подкрепа и помощ при съвместно организиране на мрежови срещи и събития. 

Какви са основните предизвикателства пред мрежата Farmer-Miller-Baker?

Ключово предизвикателство е да се увеличи броят на земеделските производители, желаещи да се включат във веригата на доставки от страна на производството. Понастоящем само няколко органични фермери са готови да поемат риска да експериментират със стари и местни сортове пшеница или да финансират мелнично оборудване във фермата си. Високото ниво на финансови инвестиции, необходими за навлизане на пазара, представлява значителна пречка за мелничарите и пекарите. За да се справи с тази бариера, мрежата обмисля съвместно финансиране на мелница и складово съоръжение.  

От гледна точка на потребителите, по-високите цени на занаятчийските пекарни означават, че по-висококачествените печива са недостъпни за потребителите с по-ниски доходи. В някои случаи занаятчийските пекарни в мрежата предлагат карти за лоялност на клиентите, осигуряващи 10-15% отстъпка за закупените стоки. 

Пандемията оказва негативно влияние за споделяне на знания между членовете и се отразява негативно на капацитета на мрежата да привлича нови членове. Положителното е, че има увеличено търсене от различни групи (напр. училища) за възможности за обучение относно хлебопекарството с квас, а членовете на мрежата тепърва ще разработват образователни пакети и опции за чиракуване. 

Какви са приоритетите за мрежата Farmer-Baker-Miller?

Предвид недостига на висококачествени, местно произведени зърнени храни и брашно, приоритетът на мрежата е да засили сътрудничеството с местните фермери.  Мрежата също така иска да продължи да организира практически обмен между фермери, мелничари и пекари. 

Източник: urgenci.net

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Био градина БГ „Туинс“: Модерен подход за био земеделие и къси вериги

Био градина БГ „Туинс“: Модерен подход за био земеделие и къси вериги

Пореден ден на отворените врати в биоферма бе проведен като част от Националната кампания Be Organic! Този път домакин бе „Био градина „Туинс“, с. Казашко, Варненско. Събието привлече десетки гости и представи успешна практика за биологично отглеждане на зеленчуци,...

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“, включени в...

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Комисията по земеделие прие на първо четене промени по кампанията за директни плащания 2024 г.

Удължава се прилагането на мярката за акциза до 2026 г. Комисията по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), внесен от Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) и група...