fbpx

Нов доклади подчертава ролята на ОСП за укрепване на селските райони

юли 5, 2024

Проучването разглежда приносът на ОСП и LEADER за селските райони

Днес Комисията публикува ново проучване, разглеждащо приноса на финансирането от ЕС за развитието на селските райони и оценката на въздействието на LEADER в тези региони. Резултатите подчертават значителното въздействие на Общата селскостопанска политика (ОСП) в справянето с нуждите на селските райони и реализирането на действията, заложени в Дългосрочната визия за селските райони.

Ролята на различните фондове на ЕС

Проучването оценява ролята на други фондове на ЕС, насочени към селските райони за периода 2014-2020 г., включително Европейският фонд за регионално развитие/Кохезионен фонд, Европейският социален фонд и Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), както и национални фондове. То показва, че наличието на цялостна стратегия за селските райони помага на страните от ЕС ефективно да насочват финансирането на ОСП и да отговарят на нуждите на селските общности.

Подкрепа за отдалечени и ограничени региони

Комисията се ангажира да подкрепя всички селски райони и отдалечени региони. В повечето страни от ЕС, подкрепата за тези региони идва предимно от ОСП. Проучването показва, че между 2014-2022 г., ОСП е отпуснала 8,6 милиарда евро за подкрепа на несвързани със земеделието дейности в селските райони. Това демонстрира ролята на ОСП не само в подкрепа на фермерите, но и в укрепването на други предприятия и общности.

Инвестиции и подобрения в селските райони

Подкрепата от ОСП е използвана за изграждане на нови обществени пътища, прилагане на решения за възобновяема енергия и превръщане на изоставени къщи в обществени центрове. ОСП също така е помогнала за създаването на пространства, предлагащи дигитални услуги на селските общности, предоставяйки възможности за обучения, спортни събития, представления и училищни събирания. Местните селски власти получават финансиране за дигитализация на дейността си, подобряване на достъпа до услуги и подкрепа на стартиращи фирми.

Подходи на местно ниво и малки проекти

Най-ефективната подкрепа се основава на подходи на местно ниво и малки проекти. Проучването препоръчва възприемането на холистични политически подходи за по-добро насочване на ОСП и други фондове на ЕС в бъдеще.

Въздействащият подход на LEADER

Проучването демонстрира добавената стойност на подхода LEADER, който предоставя малки, но въздействащи проекти, допринесли за създаването на почти 60 000 работни места и повече от 2700 местни групи за действие (МИГ), обхващащи 170 милиона души. LEADER е насочен специално към икономически неравностойни, периферни или отдалечени райони.

Селските райони на ЕС покриват 83% от територията на ЕС. Развитието на селските райони е „вторият стълб“ на ОСП, укрепващ социалната, екологичната и икономическата устойчивост. През 2021 г. Европейската комисия представи дългосрочната си визия за селските райони на ЕС, идентифицирайки предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени. Подробни статистически данни и анализи са достъпни в Rural Observatory, а възможностите за финансиране – чрез инструментариума за селските райони.

Тази нова информация от Комисията показва значителния принос на финансирането от ЕС за устойчивото развитие и процъфтяване на селските райони, подчертавайки важността на интегрираните стратегии и местните инициативи.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Моята биоземя – Инвестиции в напояване за стабилно биопроизводство

Органична ферма в Словения изгражда оранжерии и напоителни системи за подобряване на производителността Фермата на Звонко Пукшич се намира в Североизточна Словения. Първоначално фокусиран върху свиневъдството, бизнесът се пренасочва към отглеждане и преработка на...

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Добрият пример: Детски градини в Швеция възпитават децата на любов към земеделието

Иновативен шведски проект насърчава децата, учениците и персонала на няколко детски градини и училища да отглеждат зеленчуци заедно. Идеята е на местната инициативна група "Родното място на Астрид Линдгрен" от Окръг Йоншьопинг. Целта на проекта е отглеждането на...