fbpx

„Овца Плюс“ или как Полша възстановява своите планинските райони

май 28, 2024

Местна програма в южната част на Полша подпомага управлението на изоставени земи и увеличава биоразнообразието чрез стимулиране на традиционни методи за отглеждане на дребни преживни животни.

В планините Силезийски и Живецки Бескид, близо до Краков, Полша, пашата на овце е била традиционна практика в продължение на векове. Въпреки това, през 1990-те и началото на 2000-те години, овцевъдството претърпява значителен спад. Печалбата и привлекателността на този сектор намаляват, а климатичните условия допълнително затрудниха фермерите, особено в тези планински райони, където зимите са много дълги и теренът е труден за управление. С намаляването на пашата земите се изоставят, което довежда до тяхната деградация и загуба на биоразнообразие. Реалните характеристики на земята също се променят, като пасищата, ливадите и планинските поляни буквално започват да изчезват. Тези промени в традиционната паша не след дълго водят до верижен катастрофален ефект върху местната икономика и туризма. Фестивали и други традиции, свързани с овцевъдството, постепенно биват забравени. Роберт Карпета от местното правителство на Силезия казва: „Нашето културно наследство и идентичност започнаха да изчезват. Започнахме да губим наследството, свързано с управлението на планините, което нашите предци ни оставиха.“

Изправено пред тези проблеми, местното правителство на Силезия решава да създаде програма през 2006 г., наречена „Owca Plus“ („Овца Плюс“). Роберт Карпета обяснява: „Тя започна като пилотна програма за стимулиране на икономическата активност и запазване на местното културно наследство. Концепцията се разрасна и развива през годините чрез няколко последващи програми, като най-новата ще продължи до 2027 г.“

Покривайки планините Бескид и района на Краков-Ченстохова, „Овца Плюс“ има за цел да защити природата, биоразнообразието и пейзажа чрез възстановяване на „пастирската икономика“, като възстанови пашата на овце. Програмата се фокусира върху възстановяването на бивши земеделски пасища и ливади с многопрофилна цел и нов бизнес модел за района.

„Овца Плюс“ се финансира от местното правителство на Силезия. Всяка година се организира отворен конкурс, избират се две неправителствени организации, които наемат фермери, които от своя страна довеждат своите животни в региона като част от програмата. Фермерите трябва да спазват стандартите за хуманно отношение към животните и да държат животните си на определената площ през целия период на паша от края на април до септември. Роберт Карпета казва: „През сезона програмата анализира въздействието на пашата върху земята и околната среда. Искаме да запазим особено ценните природни местообитания в тези зони на паша и да създадем положително въздействие върху биоразнообразието като цяло.“

„Овца Плюс“ акцентира върху местни породи животни, включително полска планинска овца, овца Олкус и овца Вжосувка, които са най-приспособени към местните условия, трудните планински райони, стръмните склонове и температурните разлики, и също така имат по-голяма устойчивост на болести.

Програмата също включва възстановяване или реконструкция на пастирската инфраструктура в региона на 35 дървени пастирски колиби и няколко дървени поилки за животните. Така например е създаден туристическият маршрут „Пътят на бескидските пастири“, където туристите могат да посетят традиционната архитектура и да научат за живота като пастир. Забелязано е значително увеличение на туризма благодарение на земеделската дейност.

Роберт Карпета добавя: „Като част от програмата беше важно и да се популяризира пастирската култура.“ Годишен конкурс, организиран от програмата, награждава овцевъдите, които внедряват инициативи и техники за опазване на природата и пейзажа. Създават се и редица публикации в местни и национални медии за планинската култура. Организират се пастирски панаири и фестивали, за да се популяризират висококачествени овчи продукти и други традиционни занаяти. „Овца Плюс“ също така популяризира други свързани традиционни умения като работа с овча вълна и производство на сирене. Роберт продължава: „Освен това, благодарение на програмата, професията на пастир беше официално призната в Полша през 2010 г. съгласно трудовото законодателство.“

„Все още има дълъг път, за да се осигури стабилност за овчарите в тези маргинализирани планински райони по отношение на достъпа до финансиране и подкрепа.“ Но броят на овцете, които сега пасат в региона, се е увеличил, а вече има близо 50 фермери, участващи в програмата“, казва Карпета и продължава: „Условията за пастирите са подобрени и местната икономика като цяло в момента претърпява подем. Проектът и съвместните ни усилия донесоха и силен положителен ефект върху околната среда.“

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Поддържането на здравето на почвата е приоритет в управлението на тази органична ферма, която отглежда широк спектър от култури, продава стоката си директно на потребителите, преработва продуктите си и дори захранва собствения си ресторант „Zrno eko imanje“ е ферма в...

InaEssentials – Как семейна розоварна от Панагюрище покорява цяла Европа

InaEssentials – Как семейна розоварна от Панагюрище покорява цяла Европа

Панагюрската компания се занимава с биоземеделие повече от десетилетие, а през 2022 г. брандът успява да генерира 32 млн. лв. годишен оборот Историята на компанията Ina Essentials започва още в далечната 1999 г. По онова време Веселина Ралчева е била хоров диригент, а...

Вдъхновяваща идея: Планинско земеделие с добавена стойност

Вдъхновяваща идея: Планинско земеделие с добавена стойност

"Земеделие с добавена стойност в планините" е oперативна група в Австрия, която разработва бизнес модели, базирани на екосистемни услуги, за подобряване на социално-икономическата и екологичната устойчивост на планинските райони и техните общности. Регина Аспалтер е...