fbpx

SMARTCHAIN: Как да приложим иновации за късите вериги на доставки

март 11, 2024

Проектът SMARTCHAIN има за цел да ориентира потребителите в развиващия се пазар късите вериги за доставка на храни. Финансирана от Европейския съюз, тази инициатива има за цел да насърчи късите вериги чрез представяне на добрия пример за иновации и интелигентни решения, които подкрепят както производителите, така и потребителите.

SMARTCHAIN вече успешно насърчава и ускорява преминаването към съвместни къси вериги за доставка на храни чрез свързване на фермери с учени и специалисти от различни области. Чрез конкретни действия и препоръки SMARTCHAIN въвежда нови стабилни бизнес модели и иновативни практически решения, които повишават конкурентоспособността и устойчивостта на европейската агро-хранителна система.

Проектът разработва конкретни препоръки, анализирайки 18 работещи примера, за да разбере различните фактори (технологични, регулаторни, социални, икономически и екологични), които играят роля за успеха на късите вериги.

 

Кои са най-големите възпрепятстващите фактори, водят една къса верига до неуспех:

 • Ограничени и непредвидими обеми на продуктите
 • Нетрайност на продуктите
 • Ограничен достъп до ресурси (материали, инфраструктура, технологии, финанси)
 • Ограничена наличност на работна ръка
 • Висока цена на логистиката/продуктите
 • Лош директен достъп/връзки към потребителите и ниска информираност на потребителите
 • Липса на доверие сред участниците във веригата
 • Ниска преговорна сила с търговци на дребно, големи доставчици на услуги, големи клиенти, посредници, общинска управа
 • Ниска адаптивност към ценовата конкуренция, водеща до високи цени на продуктите
 • Липса на информация и познания за разработване на нови продукти, съвременни технологии и маркетинг
 • Липса на осведоменост за възможностите за публично финансиране, разбиране и спазване на законовите изисквания.
 • Липса на сътрудничество с колеги и други членове на групи за къси вериги

На тези фактори може да се противодейства чрез прилагане на различни технологични и нетехнологични решения, които са събрани в Опис на иновациите, достъпен на платформата SMARTCHAIN. С прилагането на подходящи иновации имиджът, продуктите и услугите на тези организации могат да станат по-привлекателни за потребителите, подкрепяйки избора им на пресни, здравословни и питателни местни продукти.

Ползи за земеделските производители

Улеснявайки по-тесните връзки с потребителите, производителите могат да получат по-добро разбиране на търсенето на пазара, да подобрят предлагането на своите продукти и в крайна сметка да осигурят по-добри цени за своите стоки. Каналите за директни продажби също могат да намалят зависимостта от посредници, което позволява на производителите да запазят по-голям дял от стойността, която създават.

Освен това, SMARTCHAIN подчертава значението на устойчивостта и социалната отговорност в рамките на късите вериги. Чрез възприемане на практики, които свеждат до минимум въздействието върху околната среда и подкрепят местните икономики, производителите могат да отличат своите продукти на все по-конкурентен пазар. Днес, потребителите са по-съзнателни от всякога за произхода и производствените методи на храната, която консумират, а късите вериги предлагат прозрачна, надеждна алтернатива на масово произвежданите стоки.

Най-обещаващите иновативни решения се характеризират с практическа приложимост, технологична и финансова осъществимост, социална пригодност и организационни средства. Те са подходящи за фермерски пазари, платформи за доставка на храна, местни фестивали, панаири на храни, фермерски проекти с кауза, кетъринг и така нататък.

 

 

Най-често срещани иновации в късите вериги на доставки са:

 • Онлайн пазар за местни и пресни продукти
 • Виртуални платформи за фермерски продукти
 • Кооперативни магазини
 • Открити посещения на ферми
 • Маркетинг в социалните медии и други маркетингови инструменти
 • Етикети за следене на температурата
 • Биоразградими опаковки

 

 

6 добри практики за внедряване на иновации

1. Сътрудничеството е ключово

Инициативите на късите вериги се характеризират с малък брой служители и оскъдни човешки, технически и икономически ресурси. Ако вашата инициатива трябва да разреши някакъв проблем или да приложи иновации, можете да привлечете заинтересовани страни, които имат необходимите знания, опит или ресурс. Процесът е по-лесен, когато инициативата е изградила мултидисциплинарна мрежа от контакти от създаването си.

2. Заложете на бюджетни иновации  

Иновацията невинаги е свързана със скъпи решения: проблемът понякога може лесно да бъде решен чрез прилагане на проста иновация с относително ниска цена. Скъпите иновациите могат напълно да революционизират начина на производство или продажба и да осигурят ясно конкурентно предимство, но рискът от провал може да бъде много висок. Затова е по-добре фокусът да се премести върху „евтините“ иновации, да се решават проблеми и да се подобряват продуктите и услугите стъпка по стъпка.

3. Търсете иновации, които вече работят в други региони, държави или сектори.

Ако проблем като вашия вече е решен, в друга държава или сектор, няма нужда да измисляте „топлата вода“. Проучете как другите се справят с тези често срещани проблеми и дали тези решения няма да ви помогнат да за вашия случай. Разбира се, има вероятност това решение да е защитено с патент или и затова първо е необходимо да се свържете със собственика, за да кандидатствате за разрешение за употреба. Добрата мрежа от контакти от различни региони на страната или дори от други страни може да ускори този процес.

4. Приоритизирайте иновациите, които наистина добавят стойност към вашите продукти и услуги

Иновациите, които могат да разграничат вашата компания от вашите конкуренти са тези, на които първо трябва да отделите внимание. Независимо от производствения сектор, една компания винаги има различни проблеми или точки за подобрение, които могат да бъдат решени чрез различни иновативни решения. Понякога те могат да бъдат свързани с организационни или вътрешни теми, които нямат пряка връзка с качеството на храните или начина за извършване на продажбите. Поради ограничените ресурси, се препоръчва да се даде приоритет на прилагането на иновации, които могат да бъдат пряко свързани с подобряване на качеството на храните, продажната цена, предложението за стойност и връзката с потребителите. Положителната оценка от клиентите на положените от вас усилия за иновации ясно ще ви разграничи от конкуренцията.

5. Помислете за потребителите

Потребителите често са пренебрегвани от фермерите. Земеделските производители обикновено са съсредоточени върху това, в което са най-добри: да произвеждат възможно най-добрите продукти по най-добрия възможен начин. По този начин те обикновено мислят за иновациите от гледна точка на намаляване на производствените разходи или подобряване на качеството на храните. Има многобройни примери за компании, които са произвели най-добрите продукти в съответните сектори, но са изпаднали в криза или дори са изчезнали, защото са пренебрегнали потребителските отношения и маркетинга. Успешната компания обръща внимание на потребителите на своите продукти и ги слуша. Добра идея е да инвестирате в иновации, които подобряват връзката с вашите потребители, дават възможност за производство на храни, които наистина са съобразени с техните нужди и улесняват закупуването от потребителите. Колкото по-близки са отношенията с потребителите, толкова по-лесно ще им бъде да оценят вашите продукти пред тези на вашите конкуренти (дори и да са по-скъпи) и толкова по-лесно ще им бъде да станат редовни купувачи.

6. Възползвайте се от иновациите за маркетинг

Използвайте иновациите за своите маркетинг цели. В 21-и век потребителите имат повече възможности за пазаруване от всякога, така че е от съществено значение да ги ангажирате, като използвате всички налични инструменти. Ако една компания не комуникира своите иновации, няма как клиентът да ги оцени. Живеем в епоха, в която интернет и социалните медии революционизираха социалната и бизнес комуникацията. Добра препоръка е да се комуникира чрез фирмения уебсайт и социалните медии, че дадена иновация е внедрена, като се посочва как тя може да бъде полезна/интересна за потребителите (нов канал за продажби, нов начин за свързване с тях, нов формат, нова рецепта, нова опаковка, увеличаване на срока на годност и т.н.) и как тя отличава компанията от конкуренцията (единствената компания, която я прилага в региона, първата компания, която продава продуктите си в региона чрез този канал за продажби и т.н.). Продайте стойност и чрез опаковането и етикетирането на продуктите: тук следва да се подчертаят и основните иновативни характеристики – дали продуктът е био, еко, фермерски и пр.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Био градина БГ „Туинс“: Модерен подход за био земеделие и къси вериги

Био градина БГ „Туинс“: Модерен подход за био земеделие и къси вериги

Пореден ден на отворените врати в биоферма бе проведен като част от Националната кампания Be Organic! Този път домакин бе „Био градина „Туинс“, с. Казашко, Варненско. Събието привлече десетки гости и представи успешна практика за биологично отглеждане на зеленчуци,...

Отворени врати в една от най-модерните ферми за биологично отглеждане на овце в България

Отворени врати в една от най-модерните ферми за биологично отглеждане на овце в България

В рубриката „Добрият пример“ представяме една от най-модерните овцеферми у нас – тази в Долни Дъбник. Тя е работещ пример за модерно и технологично стопанство с над 2000 животни, реализирано по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие...

Как иновациите помагат за възраждане на старите традиции в земеделието

Как иновациите помагат за възраждане на старите традиции в земеделието

Специална фермерска мрежа, създадена в Унгария, има за цел да свърже отново фермери, мелничари и пекари с изследователи, за да възстанови исторически прекъснати местни вериги за доставки. Мрежата, наречена Farmer-Miller-Baker се съсредоточава върху занаятчийски хлебни...