fbpx

В 56 общини от селските райони ще се реализират проекти на стойност над 100 млн. лева по ПРСР

май 31, 2024

Проекти на стойност над 100 млн. лева ще се реализират в 56 общини от селските райони по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.). Това предвиждат публикувани за обществено обсъждане проекти на заповеди за изменение на насоки за кандидатстване по процедурите – „Улици“, „Пътища“ и „Енергийна ефективност“ от подмярката. Промените  включват увеличение на бюджета по трите процедури от проведените през 2022 г. приеми на проектни предложения. Над 56 млн. лева ще бъдат осигурени от преструктурирането на средствата по Програмата, след одобрението на 17-то изменение на ПРСР 2014-2020 от ЕК, а останалите представляват наличен свободен ресурс по подмярката.

По процедура „Улици“ се предлага увеличение на бюджета с над 75 млн. лева. Той ще бъде достатъчен за одобрение на 42 проектни предложения, получили между 39 и 47 точки по критериите за подбор.

В процедура „Пътища“ се предвижда увеличение на бюджета с над 20 млн. лева.  Средствата създават възможност за одобрение на 8 проектни предложения, получили между 42 и 52 точки по критериите за подбор.

С увеличение от 8,4 млн. лева на бюджета по процедура “Енергийна ефективност“ ще бъдат договорени 12 проектни предложения, които са получили между 26 и 28 точки по критериите за подбор.

В резултат на осигурената допълнителна подкрепа по трите процедури се очаква да се реализират проекти, които да спомогнат за повишаване на качеството на живота в селските райони. Очаква се да бъде повишена привлекателността за развитие на бизнеса, инвестициите  и доходите на населението в тези райони. Реализацията на проектите ще спомогне за разкриване на нови работни места и подобряване на инфраструктурата.

С предложеният допълнителен финансов ресурс ще бъдат финансирани проектни предложения на общини от селските райони на страната, по които няма подписани споразумения за финансиране с Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Инвестиционната програма за общински проекти.

Писмени предложения и коментари по документите за обществено обсъждане могат да се изпращат в срок до 6 юни 2024 г., включително, чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Поддържането на здравето на почвата е приоритет в управлението на тази органична ферма, която отглежда широк спектър от култури, продава стоката си директно на потребителите, преработва продуктите си и дори захранва собствения си ресторант „Zrno eko imanje“ е ферма в...

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Зам.-министър Георгиева участва в среща на ръководителите на Стратегическите планове на ОСП на държавите членки в ЕС

Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева участва в двудневна работна среща на ръководителите на Стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП) на държавите членки в ЕС в гр. Намюр, Белгия. По време на събитието, организирано от...