fbpx

Вдъхновяваща идея: Планинско земеделие с добавена стойност

май 21, 2024

„Земеделие с добавена стойност в планините“ е oперативна група в Австрия, която разработва бизнес модели, базирани на екосистемни услуги, за подобряване на социално-икономическата и екологичната устойчивост на планинските райони и техните общности.

Регина Аспалтер е земеделски стопанин, която ръководи Оперативната група в рамките на Националния парк Калкапен в региона на Горна Австрия. Нейният проект има за цел да демонстрира как могат да бъдат създадени нови бизнес модели, които позволяват на земеделците да генерират приходи от екосистемни услуги в планинските райони.

Покривайки около 30% от територията на ЕС, планинските райони се сблъскват със значителни предизвикателства, които ги правят едновременно екологично и социално крехки. „Чрез диверсифициране на приходите от земеделието и разработване на широка гама от екосистемни услуги, земеделците могат да окажат огромно положително влияние върху местните общности, като осигурят, че техните ферми са жизнеспособни, конкурентни и устойчиви бизнеси,“ споделя Регина.

Новите бизнес модели за земеделците в планините се фокусират специално върху екосистемните услуги, свързани с опазването на природата и биоразнообразието. В този планински регион на Австрия могат да се наблюдават определени характеристики в големи количества, като обширни пасища и ливади. Тези зони се отличават с богато биоразнообразие, като населяват разнообразие от растения и насекоми. Те също играят критична роля за зареждането на подземните води, спомагайки за високото качество на водата и поддържането на типичния облик на културния пейзаж.

Проектът стартира през 2022 г. и ще приключи по-късно тази година. Оперативната включва четирима земеделски стопани от региона, които работят в партньорство с научни организации за оценка на ползите от екосистемните услуги, свързани с опазването на природата и биоразнообразието.

Една от ключовите дейности по проекта е извършване на количествен анализ, за определяне и картиране на измеримите и пазарните екосистемни услуги в контекста на планинското земеделие в Националния парк Калкапен. 

В рамките на този анализ проектът консултира и включва външни заинтересовани страни, включително още 30 земеделци, и извършва базирана на данни оценка на екосистемните услуги.

Регина пояснява: „Изследователите от проекта помогнаха да се превърне тази информация в показатели за измерване на производителността на фермите по отношение на изучените екосистемни услуги.“

На базата на това се изучават бизнес модели, които възнаграждават земеделците за екологичната им производителност. Тези включват субсидии, отстъпки на лихвата по заеми или признание чрез конкретни марки и сертификати.

За да го приложат, партньорите са в контакт с компании, банки и публични органи. Относно тези различни стимулиращи възможности, проектът се интересува специално от формирането на стратегически партньорства с търговски предприятия за пазаруване на екосистемни услуги. За тази цел тясното сътрудничество между земеделието, бизнеса и науката ще създаде дългосрочна възможност за генериране на допълнителни приходи.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Хърватска био ферма среща традицията с иновациите

Поддържането на здравето на почвата е приоритет в управлението на тази органична ферма, която отглежда широк спектър от култури, продава стоката си директно на потребителите, преработва продуктите си и дори захранва собствения си ресторант „Zrno eko imanje“ е ферма в...

InaEssentials – Как семейна розоварна от Панагюрище покорява цяла Европа

InaEssentials – Как семейна розоварна от Панагюрище покорява цяла Европа

Панагюрската компания се занимава с биоземеделие повече от десетилетие, а през 2022 г. брандът успява да генерира 32 млн. лв. годишен оборот Историята на компанията Ina Essentials започва още в далечната 1999 г. По онова време Веселина Ралчева е била хоров диригент, а...

„Овца Плюс“ или как Полша възстановява своите планинските райони

„Овца Плюс“ или как Полша възстановява своите планинските райони

Местна програма в южната част на Полша подпомага управлението на изоставени земи и увеличава биоразнообразието чрез стимулиране на традиционни методи за отглеждане на дребни преживни животни. В планините Силезийски и Живецки Бескид, близо до Краков, Полша, пашата на...