fbpx
Млади фермери от област Добрич развиват стопанствата си с еврофинансиране

Млади фермери от област Добрич развиват стопанствата си с еврофинансиране

12 млади земеделски стопани от област Добрич ще получат безвъзмездно по 48 895 лв. за инвестиции в стопанствата си. Общата подкрепа възлиза на 586 740 лв. и е осигурена от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по процедура...
Стартира европейски конкурс за най-добро биологично производство

Стартира европейски конкурс за най-добро биологично производство

Крайният срок за кандидатстване е до 12 май 2024 г. Конкурсът е част от кампанията по Плана за действие за развитие на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г., с който ще се симулира нарастването на потребителско търсене на биологични...