fbpx
Още над 200 проекта за инвестиции на стойност близо 50 млн. лева ще бъдат финансирани по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Още над 200 проекта за инвестиции на стойност близо 50 млн. лева ще бъдат финансирани по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Още над 200 проектни предложения за инвестиции на стойност близо 50 млн. лева ще бъдат финансирани по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Това предвижда публикуваният за обществено...
В 56 общини от селските райони ще се реализират проекти на стойност над 100 млн. лева по ПРСР

В 56 общини от селските райони ще се реализират проекти на стойност над 100 млн. лева по ПРСР

Проекти на стойност над 100 млн. лева ще се реализират в 56 общини от селските райони по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 –...
Проекти за инвестиции на над 170 млн. лева ще бъдат реализирани след преразпределяне на средства по ПРСР 2014-2020 г.

Проекти за инвестиции на над 170 млн. лева ще бъдат реализирани след преразпределяне на средства по ПРСР 2014-2020 г.

Проекти за инвестиции на над 170 млн. лева ще бъдат реализирани след преразпределяне на средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Промените са разписани в 17-тото изменение на Програмата, което е изпратено  за одобрение от службите на...
„Овца Плюс“ или как Полша възстановява своите планинските райони

„Овца Плюс“ или как Полша възстановява своите планинските райони

Местна програма в южната част на Полша подпомага управлението на изоставени земи и увеличава биоразнообразието чрез стимулиране на традиционни методи за отглеждане на дребни преживни животни. В планините Силезийски и Живецки Бескид, близо до Краков, Полша, пашата на...
Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Управлението на кризи – акцент в предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри позицията за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 27 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия. Белгийското председателство и Европейската комисия ще представят на Съвета...