fbpx
България ще поиска да се удължи с 1 година срокът за реализиране на проекти по ПРСР 2014-2020 г.

България ще поиска да се удължи с 1 година срокът за реализиране на проекти по ПРСР 2014-2020 г.

Трябва да се помисли за увеличаване на праговете по “украинската помощ”, заяви още служебният министър на земеделието Георги Тахов Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов е запознал европейския комисар по въпросите на селското стопанство Януш Войчеховски...
Вдъхновяваща идея: Планинско земеделие с добавена стойност

Вдъхновяваща идея: Планинско земеделие с добавена стойност

„Земеделие с добавена стойност в планините“ е oперативна група в Австрия, която разработва бизнес модели, базирани на екосистемни услуги, за подобряване на социално-икономическата и екологичната устойчивост на планинските райони и техните общности. Регина...