fbpx
ЗИД на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС е публикуван за обществено обсъждане

ЗИД на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС е публикуван за обществено обсъждане

С тези промени се цели подобряване на законодателната рамка в областта на биологичното производство и контрола върху хранителните продукти и фуражи, здравето на животните и растенията, както и продуктите за растителна защита Проект на Решение на Министерския съвет за...