fbpx
Договори на стойност 5,8 млн. лв. са сключени по мярката за иновации от ПРСР 2014-2020 г.

Договори на стойност 5,8 млн. лв. са сключени по мярката за иновации от ПРСР 2014-2020 г.

Това са първите договори, които МЗХ сключва електронно по мерките от Програмата Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева сключи нови 11 договора с одобрени оперативни групи за реализация на новаторски проекти на стойност 5.8 млн. лв. по подмярка...
6 основни предложения за промени в Стратегическия план. Вижте кои са те

6 основни предложения за промени в Стратегическия план. Вижте кои са те

До 2 ноември УО на СПРЗСР (2023-2027) приема коментари и предложения от Комитета по наблюдение по направените промени Във връзка с получени становища по проведената писмена процедура в периода 12-18.10.2023 г. за одобрение на измененията на Стратегическия план,...